2013-09-04 16:24NYHETER

STADENS DAG Mötesplatsen för alla stadsutvecklare - Torsdagen den 24 oktober 2013.

null

STADENS DAG

Mötesplatsen för alla stadsutvecklare

Heldagskonferens arrangerad av Svenska Stadskärnor och City i Samverkan Stockholm

Stadens Dag arrangeras för andra året i rad i Stockholms City. Syftet är att inbjuda stadsutvecklare, fastighetsbolag, politiska företrädare, organisationer, konsulter och företag till gemensam dialog för att stärka stadskärnan som mötes-, handels-, bo- och arbetsplats.

Datum: Torsdagen den 24 oktober 2013.

Tid: kl 10.00 – 17.00, med efterföljande stadskärnemingel.

Plats: Musikaliska, Nybrokajen 11, Stockholm.

Moderator: Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor.

Kostnad:

·  Seminariet är kostnadsfritt för Stockholms stads medarbetare.

·  Medlemmar i City i Samverkan Stockholm eller Svenska Stadskärnor: Gratis för två deltagare,

   995   kr för ytterligare deltagare.

·  Icke medlemmar: 1 995 kr per deltagare.

Anmälan: senast 2013-10-10 till lotta.hammar@cityisamverkan.se

Välkommen!

City i Samverkan Stockholm och Svenska Stadskärnor

Program:

10.00. INTRODUKTION

Svenska Stadskärnor – lägesrapport från fältet. Från ballongblåsare till strateg: om centrumutvecklarnas framtida roll och utmaningar.

Per Eriksson, VD, City i Samverkan, Stockholm, Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor, m fl.

10.30 BLOCK 1

Framtidsspaning. Hur påverkar e-handel, demografi och trafiksystem stadens utveckling? Vi tittar runt hörnet och lyfter fram perspektiv och frågor som formar framtiden.

Trendspaning internationellt - stadens utmaningar i skenet av förändrade konsumtionsbeteenden och ny teknik.

Christer Asplund, Place Consulting.

Den totalt uppkopplade framtiden – framtidsspaning från Skeppshult till Shanghai.

Anders Blom, Detaljhandelskonsult, ABRC.

Summering av Block 1

11.15 KAFFEPAUS

11.30. BLOCK 2

Högre fastighetsvärden genom attraktiv stadsmiljö. Arbetsmodeller, kalkyler och hårda fakta. Går det att räkna hem investeringar i det offentliga rummet, vilka önskemål ställer näringslivet på staden och hur ser ett gott samarbete mellan företag och kommun ut?

Levande stadsmiljö – en god affär. Verktyg för analys och action.

Alexander Ståhle, Tekn. Dr stadsbyggnad och VD Spacescape AB.

Stockholms julbelysningsprojekt. Finansiering, avtal och samverkansmodell.

Anders Hedlund, belysningsingenjör, trafikkontoret, Stockholms Stad.

12.15 LUNCH

13.15. BLOCK 2 (forts)

Design och teknik för att öka stadens och fastighetens attraktionskraft ur ett holistiskt och tvärvetenskapligt perspektiv.

Zlatan B Idnert, vice affärsområdeschef, ÅF Infrastructure AB. 

Summering av Block 2

13.45. BLOCK 3

Handeln åter i staden - vision, myt eller faktisk verklighet? Vi diskuterar möjligheter och hot för stadskärnorna som kommersiella mötesplatser. Vad önskar dagens och framtidens konsumenter, fastighetsutvecklare och handlare?

Att skapa goda lägen för handel - prioriteringar och önskemål från KF Fastigheter, exempel på aktuella projekt.

Pär Nilsson,VD KF Fastigheter Exploatering AB / Bernt-Olof Gustavsson, VD KF Fastigheter AB.

Fastighetsutveckling i praktiken. Strategier, målbilder och samverkan för goda affärer och en levande stad.

Per Thiberg, chef för Fastighetsutveckling och uthyrning, Vasakronan i Stockholm.

McDonalds söker 50 nya lägen i Sverige. Kriterier för val av plats och tankar om samverkan med kommuner och fastighetsägare.

Charlotta Björk, Director of Development / Kjell-Arne Forsberg, Real Estate Director, McDonalds Sverige.

Summering av Block 3

14.45. KAFFEPAUS

15.00. BLOCK 4

Det globala perspektivet. Internationella trender och utmaningar, exempel på åtgärder projekt för uppgradering av stadens miljö och liv.

Beyond shopping - future challenges and trends in city development and management.

Martin Blackwell, Chief Executive, Association of Town & City Management, UK.

Omvandling av Carlsbergs industriområde i Köpenhamn. Levande stadsmiljö genom en optimal handelsstrategi.

Kathrine Heiberg, VD reteam group, Köpenhamn.

Summering av Block 4

16.00. BLOCK 5

De små och medelstora städernas utmaningar. Aktuella politiska initiativ, samverkansprojekt och praktiska lösningar.

Konsumenternas drömstad och vägen till förverkligande. Forskningsprojekt vid Lunds universitet med tillämpning i Helsingborg.

Ola Thufvesson, Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg.

Externhandeln in i staden. Handelsvision för Trelleborgs stad.

Ann-Katrin Sandelius, Plan & Byggchef, Trelleborgs stad.

Summering av Block 5

Kommentarer från fältet - summering av dagen

Anne Petterson, projektledare, City Örebro och Örebro kommun, Maria Karlsson, näringslivschef, Nyköpings kommun, m fl.

17.00. – 18.00 STADSKÄRNEMINGELOm City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West