2016-10-07 10:02NYHETER

Sommarhandeln backade i Stockholm City

null

Under perioden juni-augusti backade sällanköpshandeln i Stockholm City med hela 10% jämfört med samma period föregående år. Hela rikets sällanköpshandel ökade däremot med 4% under samma period.

Den minskade handeln i City beror främst på stora ombyggnadsarbeten i handelslokaler med tillfälligt reducerade lokalytor, gatuarbeten som påverkar flöden och stråk, samt ökad extern konkurrens och ett bra sommarväder.

Även Drottninggatans besöksräknare visar på ett lägre besöksantal jämfört med föregående år (juni minus 8%, juli minus 9% och augusti +-0).

Källa: City i Samverkans handelsindex månadsvis för nyckelföretag i Stockholm City som svarar för ca 50% av citys försäljning av sällanköpsvaror.


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West