2019-09-03 07:51NYHETER

Sommarens insatser på Sergels torg har gett resultat

null

Sommar på Sergels torg är en del av ett långsiktigt arbete där Stockholms stad och polisen samarbetar med City i Samverkan, Vasakronan, AMF och Gålöstiftelsen för att öka tryggheten och attraktiviteten genom att påverka och förändra Sergels torg och Klaraområdet.

Under sommaren har stockholmare och turister kunnat ta del av över 100 olika evenemang som musik, teater, konstutställningar, aktiviteter, möblering och dekorationer.

En uppföljning efter sommaren visar att arbetet har gett goda resultat och fått besökare att stanna till och vistas på platsen i högre utsträckning. Andelen uppstannande har ökat från 15% till 45% och det är tydligt att stockholmare och turister gärna stannar upp och använder platsen när det finns möblering och ett attraktivt innehåll.

City i Samverkans upplevelseindex visar att helhetsupplevelsen har förbättrats från 2,7 till 3,1 på en fyrgradig skala. Säkert och tryggt upprätthåller det höga betyget 3,5 och stadsmiljö ökar från 1,9 till 2,8. 

Arbetet är långsiktigt och planering pågår för fortsättningen.


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West