2017-03-13 15:47NYHETER

Samverkan med Polisen

null

City i Samverkan har utökat sitt samarbete med Polisen för att fokusera på trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. Arbetet syftar till att skapa god ordning och kvalitet i det offentliga rummet med t.ex. insatser mot olaglig försäljning och otillåtna skyltar samt utdelning av information till fastighetsägare och handel.

Under våren har City i Samverkans cityvärdar tillsammans med Polisen informerat handeln angående ordningslagsfrågor i City. Under julhandeln genomfördes tre insatser med fokus på att vara synliga i gatumiljön och därmed förhindra fickstölder. Ett större antal poliser deltog tillsammans med cityvärdarna och polisens volontärer.

Synlighet är en av de komponenter som skapar trygghet och dämpar intresset för att begå brott – där en synlig Polis eller cityvärd är en viktig del av det brottsförebyggande arbetet. Lokal samverkan medverkar till en ökad känsla av trygghet för Citys besökare.

Cityvärdarna har även till uppgift att kvalitetssäkra gatumiljön i Stockholm City i nära samarbete med Trafikkontoret - där de fem cityvärdarna kompletterar stadens insatser. De rapporterar in fel och brister till Trafikkontoret och arbetsleder 12 plockstädare som dagligen arbetar med att hålla City rent och snyggt. Cityvärdarna arbetar även med klottersanering, borttagning av klistermärken och affischer samt bortforsling av övergivna burvagnar och lastpallar.


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West