2015-04-15 10:13NYHETER

Påminnelse - City i Samverkan inbjuder till Frukostseminarium fredag den 24 april 2015

null

City i Samverkan inbjuder till

Frukostseminarium fredag den 24 april 2015

POLITIK FÖR Citys nutid och framtid

Stockholms stad presenterade 2012 en vision för utveckling av Stockholms City – Ett City i världsklass / City 2030. Vid detta frukostseminarium ger företrädare för stadens nya majoritet sina synpunkter på pågående arbete och framtida utmaningar för att skapa en trygg och levande stadsmiljö i City.

Stockholms Handelskammare, Brunnsgatan 2

Program

8.00.

Mingel och frukostbuffé

8.05

Välkommen

Samtalsledare, Jerker Söderlind, City i Samverkan

8.10

Introduktion till Cityvisionens huvudpunkter

Christina Norén, projektledare, Exploateringskontoret

8.30

Den nya majoritetens syn på Citys möjligheter

Panelen svarar på frågor och utvecklar sin syn på Citys framtid.

Frågeställare är City i Samverkan och som vanligt har även publiken

möjlighet att kommentera och ställa frågor.

Paneldeltagare:

Lars Arell, exploateringsnämnden, Socialdemokraterna

Daniel Helldén, trafikborgarråd, Miljöpartiet

Sebastian Wiklund, stadsbyggnadsnämnden, Vänsterpartiet

Sissela Nordling Blanco, Feministiskt Initiativ

9.30

Seminariet avslutas

OSA senast onsdag 22 april till lotta.hammar@cityisamverkan.se


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West