2013-04-09 16:34NYHETER

Påminnelse - City i Samverkan inbjuder till frukostseminarium fredagen den 12 april 2013

null

City i Samverkan inbjuder till frukostseminarium fredagen den 12 april 2013

Stadsliv och varumärkesbyggande

Att marknadsföra en stad, en stadsdel, en gata eller ett torg är en sak. Att på allvar skapa en plats med ett innehåll och en utformning som motsvarar reklambudskapet är en helt annan och betydligt svårare uppgift. Det innebär att Stockholms varumärke ”The Capital of Scandinavia” är en bra utgångspunkt för utveckling av Stockholms City: stadsmiljön, utbudet och skötseln måste helt enkelt vara bäst i Skandinavien!

Vid detta frukostseminarium är ämnet platsmarknadsföring – från idé och koncept till byggd vardagsverklighet. Hur analyserar och utvecklar man en plats identitet, känsla, egenart och särskilda värde i en stad? Vilka särskilda värden kan och bör Stockholms City bygga vidare på – i avvägningen mellan bevarande och historia respektive förändring och förnyelse? Vi ger ordet till fyra kunniga ”stadsarbetare” som utifrån olika utgångspunkter och arbetsuppgifter ger sina svar på frågan om identitet och egenart, historia och framtid.

För att ge tid för frågor och kommentarer från publiken har vi gett varje föreläsare mer tid än vanligt än vid våra frukostseminarier. 15 minuters presentation, följt av 5 minuters frågestund, så ser programmet ut. Välkomna!

Plats: Stockholm Business Region, Drottninggatan 33, Ljusgården

Tid: 8.00 – 9.45.

Program

8.00. Mingel och frukostbuffé

8.15 Välkommen

Kort information från City i Samverkan.

8.20 Henrik Nerlund, Rådet till skydd för Stockholms skönhet

Skönhetsrådets uppgift är att vara stadens egen remissinstans med sakkunniga personer som på olika sätt arbetar eller har arbetat med stadsplanering, arkitektur eller konst. Rådets arbete handlar minst lika mycket om utvecklandet av stadens skönhet som bevarande av befintliga värden. Henrik Nerlund som är arkitekturhistoriker och vice ordförande i Skönhetsrådet, berättar om hur han ser på utvecklingen av City och hur framtidens kulturarv skapas.

8.40. Elena Kirichenko, Fastighetskontoret

Strategier för vitalisering av Stockholms urbana miljöer och offentliga rum. Fastighetskontoret har nyligen genomfört ett fokuserat idéprojekt för att ta fram utvecklingsstrategier för Stockholms tre salutorg. Vi får några exempel på hur verksamheterna på Medborgarplatsen, Östermalmstorg och Hötorget kan samspela och förstärka platsens unika karaktär och identitet, definiera torgets funktioner som stadens ansikte utåt, mötesplats, handelsplats, kulturavsändare och element i stadsbilden. 

9.00 Kort kaffepaus och mingel

9.10 Martin Palacios, Strateg, Property people

Det engelska begreppet Placebranding har på kort tid blivit ett inneord i stadsutvecklingskretsar. Men alltför ofta missuppfattas arbetet med platsburna varumärken med en ganska förenklad syn på reklam och marknadskommunikation. För att lyckas med att ”sätta” en plats identitet – och få platsen att uppfattas och upplevas som det är tänkt - måste man göra ett betydligt grundligare arbete än att bara svänga ihop en slogan eller göra en reklamkampanj. Här får vi reda på hur det går till.

9.30 Kristofer Tengliden, Trafikkontoret

Den nya Klarabergsgatan föreslås bli kollektivtrafikgata i framtiden. Bilarna ska bort, trottoarerna ska breddas, cyklar och kollektivtrafiken ska få mer plats har vi kunnat läsa i tidningarna. Men hur ska detta gå till? Finns det en tidplan och ekonomi? Vad händer med trafiken i framtiden? Trafikkontoret berättar om sina planer för en av Stockholms centrala ”sleeping beautys”.

9.50. Uppföljande frågor och kommentarer.

10.00 Seminariet avslutas.

OSA  lotta.hammar@cityisamverkan.se


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West