2013-12-02 10:55NYHETER

Påminnelse - City i Samverkan inbjuder till frukostseminarium fredagen den 6 december 2013

null

Upplevelser i City

”Går det att räkna hem ett event?”

Det unika med ett cityområde är dess möjlighet att fungera som mötesplats för alla sorters aktiviteter och befolkningsgrupper. En citykärna kan planeras och skötas så att den upplevs som hela stadens angelägenhet, ett öppet och gemensamt vardagsrum. Under senare år har många stadskärnor satsat på upplevelser, event, parader och särskilt arrangerade ”upptåg” för att stärka stadens varumärke och gynna cityhandeln. Ett intensivt och myllrande stadsliv sägs öka stadens trygghet och samtidigt höja fastighetsvärden och antal besökare. Men, går det verkligen att räkna hem ett event? Och hur gör man för att se till att staden sjuder av liv, även under årets kalla period?

Till detta frukostseminarium har vi inbjudit Gunnar Ericson, under många år stadsträdgårdsmästare i Malmö och en viktig aktör i det stadsutvecklingsarbete som lett till att Malmö har erövrat titeln ”Årets stadskärna” två gånger om. Gunnar Ericson är numera även känd som ”Mannen som snuvade Stockholm på att få arrangera Eurovision Song Contest 2013” - ett event som istället för i Stockholm hölls i Malmö. Efter Gunnar Ericsons inledning följer ett panelsamtal om upplevelser och event i staden i allmänhet och i Stockholms City i synnerhet.

Panel:

Berit Svedberg, kulturdirektör, Stockholms Stad

Benny Fredriksson VD / Eva Bergquist, programchef, Kulturhuset Stadsteatern

Kicki Kollstedt, marknadschef, Gröna Lund

Yvonne Berglund, VD / Mirjam Wolff, evenemangsansvarig, Kungsträdgården Park och Event

Lena Röjning / Marita Floman, Sergelgatans fastighetsägargrupp, HötorgsCity

Peter Lindqvist, VD, Stockholm Visitors Board

Plats: Stockholm Business Region, Drottninggatan 33, Ljusgården.

Tid: Fredagen den 6 december, 8.00 – 9.45.

Program

8.00. Mingel och frukostbuffé

8.15 Välkommen

Kort information från City i Samverkan.

8.20 Gunnar Ericson, Malmö stad.

Går det att räkna hem ett event – om staden som mötesplats och hur man gör för att skapa en händelserik stadskärna.

8.40 Kommentarer från paneldeltagarna.

8.50 Kort kaffepaus och mingel

9.00 Rundabordssamtal

Ca 9.45 Seminariet avslutas.

OSA senast 4/12 till lotta.hammar@cityisamverkan.se Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West