2013-09-13 11:14NYHETER

Nyhetsbrev City i Samverkan september 2013

null

Nyhetsbrev City i Samverkan september 2013

Snyggt och rent i Kungstrappan 

Under sommaren har City i Samverkan genom fastighetsägargruppen på Kungsgatan genomfört en grundlig städning av rulltrappan och gången mellan Kungsgatan och Regeringsgatan. Detta stråk var i början av sommaren i mycket dåligt skick, smutsigt och illaluktande. En särskild ”insatsstyrka” har skrubbat och putsat passagen, hissen och rulltrappan.

- En positiv effekt av att Espresso House samtidigt har förbättrat skyltning och väggar är att vi under de senaste veckorna har sluppit de illegala affischer som tidigare förfulade passagen, säger en av våra Cityvärdar, Lennart Pettersson. Personligen tycker jag att Kungstrappan tidigare var en skamfläck i City. I början av sommaren stod jag och skrapade bort rester av illegalt uppsatta affischer i kanske sex timmar. Det är roligt att kunna se sådana här positiva förändringar.  Den passage som tidigare användes som toalett är nu en riktigt trevlig plats, där folk sitter och äter, förändringen är total. Mer sånt i City!

Tryggare City – ordningsvakter hela veckan!

Säkerhetsföretaget G4S har på eget initiativ och i huvudsak genom egen finansiering beslutat sig för att bidra till ett tryggare och säkrare cityområde. Sedan juni i år patrullerar två ordningsvakter de centrala delarna av stan sju dagar i veckan i området omkring Sergels Torg. För projektets genomförande har City i Samverkan sökt och fått ett så kallat ”ordningsvaktförordnande” under ett år för ett bevakningsområde med följande utsträckning: från Vattugatan i söder, längs Drottninggatan upp till Gamla Brogatan och Hötorget, längs med Sergelgatan till Sergels Torg samt området kring Brunkebergs Torg.

G4S ser detta som ett försöksprojekt, med sikte på att kunna säkra fortsatt finansiering för 2014. En del av projektet finansieras i dagsläget med bidrag från lokala handlare och fastighetsägare, en grupp som förhoppningsvis kan breddas under försöksperioden. G4S handplockade ordningsvakter, som är på plats från klockan 11.00 till 21.00 måndag till söndag, samarbetar nära med Klarapolisen som även bistått med utbildning av vakterna.

- Vi ser mycket positivt på G4S initiativ, som på ett konkret sätt bidrar till att förbättra tryggheten i City, menar Per Eriksson, VD i City i Samverkan. Det är samtidigt värt att påpeka att ordningsvakterna inte på något sätt ersätter det ordinarie polisarbetet i City. Detta är ett välkommet komplement och ett viktigt steg mot den gemensamma målbilden, ett City i världsklass!

Sommarsnyggt i City – Stockholm allt renare och vackrare!

Har det slagit dig att City har känts lite renare och mer välstädat på sistone? I så fall har du lagt märke till resultatet av flera samverkande initiativ. Ett av dessa är det projekt med plockstädare som startade den första april i år och har tillkommit på initiativ av Stockholms stads Trafikkontor, i samarbete med City i Samverkan. Inte mindre än tio plockstädare håller numera snyggt i City sju dagar i veckan på dagtid, under de tider då butiker och restauranger är öppna och det rör sig mycket folk i stan. Arbetet finansieras via Trafikkontoret.

- Jag tror aldrig att City har varit så rent och snyggt som nu under sommarperioden när trycket på stadskärnan varit som störst, menar Per Eriksson. plockstädarna gör en mycket bra insats för det som faktiskt är alla stockholmares gemensamma vardagsrum.

-Vi cityvärdar, som har koll på det mesta som händer i City, har stor nytta av samarbetet med plockstädarna menar cityvärden Anton Mansour som även fungerar som städledare. Om vi ser att det behövs akuta insatser någonstans i City är det enkelt att kontakta ett par plockstädare som snabbt tar sig an och åtgärdar det skräpiga problemet.

Under sommaren har samtidigt en grupp sommararbetande ungdomar kompletterat plockstädernas insatser.

- I år utökade vi området för ungdomarnas insatser, berättar cityvärden Albert Nilsson som under sommaren var arbetsledare för ungdomarna. Vi har täckt hela cityområdet från Östermalmstorg till Norra Bantorget. Den grupp på tio personer som arbetade i mitten av juli fick ihop ungefär 7 000 liter skräp under tre veckor. Det betyder tre hela stora sopsäckar per dag! I kombination med de ordinarie plockstädarna har vi alltså haft 17 eller 18 personer per dag ute på stan under sommaren. Skillnaden har varit markant gentemot tidigare år, särskilt i parker och på de större torgen.

För att ytterligare effektivisera arbetet med att skapa en ren och snygg stad har Trafikkontoret  i samarbete med City i Samverkan nyligen anskaffat en gigantisk dammsugare. Denna ”fimpsug” av märket Glutton drivs av 2 kraftiga elmotorer och har en 240 liters behållare som kan fyllas med skräp under bara några timmars färd på stadens gator och torg. Fimpsugen är tillverkad i Belgien och rullar även i städer som Bryssel, Geneve, Wien, Madrid och Strasbourg. Kostnaden, lite drygt 200 000 kronor, framstår som en god investering i vår gemensamma stadsmiljö.

Yvonne Lindqvist, som är en av ”fimpsugskörarna”, berättar att personalen just nu diskuterar vad fimpsugen ska heta. Några arbetsnamn är ”Birger” efter Stockholms grundare Birger Jarl och ”Kristina” efter drottningen med samma namn.

Etableringsguide för Stockholm

Inför årets deltagande på mässan i Cannes (se nedan) deltar City i Samverkan i framtagandet av ett i sammanhanget unikt material. Den nya publikationen, som kommer att finnas tillgänglig i både tryckt form och på webben, har i dagsläget arbetsnamnet ”Retail Guide Sweden – Stockholm”. Syftet är att inspirera, upplysa och hjälpa internationella aktörer att etablera sig i Stockholm – och möjligen även i andra städer som Göteborg och Malmö, beroende på hur projektet utvecklas. Publikationen ska beskriva den svenska retailmarknaden, med information kring ekonomi, affärsklimat, nyckeltal, efterfrågan, utbud, köpbeteenden, viktiga handelsplatser och stråk etc.

De intresserade etablerarna ska också kunna erbjudas praktiska tips om etableringsmöjligheter, lagar och regler, skatter, hyresavtal, personalfrågor, hyresavtal, kostnader och villkor för framtida etableringar. Målet är att uppdatera informationen årligen och göra det lättillgängligt även på nätet. Partners i projektet är Business Sweden, Stockholm Business Region, City i Samverkan, Svensk Handel, Fastighetsägarna i Stockholm samt HUI.

Mötesplats på Mapic

Tillsammans med bland andra Stockholm Business Region, Business Sweden och Nordic Council of Shopping Centers, deltar City i Samverkan även i år på den internationella retail- och fastighetsmässan i Cannes. Ett viktigt inslag i deltagandet är den gemensamma montern, Scandinavian Pavillion, som fungerar som en mötesplats för retailers, fastighetsägare och investerare med intresse av den skandinaviska marknaden.  En erfarenhet från föregående år är att den typ av mötesplats som den skandinaviska montern utgör, ger god utdelning i form av kontakter och samverkansprojekt för utveckling av handelsutbudet. City i Samverkans delegation till Cannes består i år av Per Eriksson, VD, Lars Backemar, ordförande och Johan Ohlsson, projektledare.

Starkt handelsindex för juli

Sällanköpshandeln i City utvecklades mycket positivt under juli månad. Det visar City i Samverkans aktuella redovisning av handelsindex. Detta index bygger på siffror från ett antal nyckelföretag i City som visar hur sällanköpshandeln har utvecklats sedan januari 2005 då mätningarna startades och index sattes till 100. Detta index redovisas i löpande siffror.

-Vi hade förväntat oss ett handelsindex för City på mellan 115 och 120 , säger Arne Nedstam på City i Samverkan. Men index slog förväntningarna och blev faktiskt 121, jämfört med index för juli 2012 som låg på 117. Den främsta orsaken till ökningen är ett stärkt konsumtionsunderlag genom fler invånare i Stockholm. Det som samtidigt påverkar index negativt är ökad konkurrens inom såväl City som länet i övrigt, men även den fortsatt svaga konjunkturen.

City ökade således sitt handelsindex med 4 procent. Som jämförelse kan nämnas att sällanköpshandeln i hela riket bara ökade med 1 procent i juli, jämfört med samma månad förra året. Cityhandeln är således fortsatt stark, vilket är ett glädjande resultat för oss, menar Arne Nedstam.

Konferenser och seminarier

Närmast på City i Samverkans mötesagenda står nu heldagskonferensen Stadens Dag torsdagen den 24 oktober på Musikaliska, Nybroviken 11 i Stockholm. Temat för i år är ekonomi och framtidsspaningar. Några av programpunkterna lyder som följer: (Bil. pdf Stadens Dag)

·  Richard Wolfströme, England, Bringing meaning to place through story-telling and collaboration.

·  Anders Blom, ABRC, Den totalt uppkopplade framtiden - framtidsspaning från Skeppshult till Shanghai.

·  Martin Blackwell, England, Beyond shopping - future challenges and trends in City development and management.

·  Ola Thufvesson, Lunds Universitet, Konsumenternas drömstad och vägen till förverkligande.

·  Charlotta Björk / Kjell Arne Forsberg, McDonalds söker 50 nya lägen i Sverige. Kriterier för val av plats och tankar om samverkan.

·  Per Thiberg, Vasakronan, Fastighetsutveckling i praktiken.

·  Ann-Katrin Sandelius, Trelleborg, Externhandeln in i staden.

Konferensen arrangeras av City i Samverkan Stockholm och Svenska Stadskärnor och är kostnadsfri för bland annat medarbetare i Stockholms stad.

Notera även vårt kommande frukostseminarium fredagen den 6 december med temat Upplevelser i City. Lagom till julhandeln belyser vi hur en stadskärna kan stärka sin roll som mötes- och eventplats. Vi diskuterar arbetsmetoder, organisation och förutsättningar för event och aktiviteter i stadsmiljön, staden som arena och folklig mötesplats.

City i Samverkans kansli växer

Lisa Haglund, som gjorde tio veckors praktik på City i Samverkans kansli under våren 2013, är nu tillbaka på kansliet som heltidsanställd projektassistent.

Lisa har just slutfört sin utbildning i Säljledning och Kvalificerad Försäljning på yrkesskolan Nackademin, en tvåårig utbildning inriktad mot marknadsföring och företagsekonomi. För tillfället arbetar hon främst med vårt julbelysningsprojekt, seminarier, stadsvandringar, förberedelser för Mapic och med Retail Advisory Board, samverkansgruppen för etableringar i City.

Detta innebär att City i Samverkan just nu har tre heltidsanställda medarbetare, Per Eriksson, Lotta Hammar och Lisa Haglund samt följande konsulter som arbetar deltid på kansliet: Arne Nedstam, Johan Ohlsson, Jerker Söderlind och Marcus Van Dijk. Ute på fältet, dvs i Stockholms City, har vi för närvarande fyra cityvärdar på plats: Lennart Pettersson, Hans Whalström, Albert Nilsson och Anton Mansour.

Forum Plattan

I slutet av sommaren tog Norrmalms stadsdelsförvaltning initiativ till bildandet av Forum Plattan, en samverkansgrupp för trygghetsfrågor kring Sergels Torg. Bakgrunden var de förslag till åtgärder för att motverka brott och droghantering i området som kom fram vid stadens och polisens gemensamma workshop i maj. City i Samverkan ingår i Forum Plattan tillsammans med representanter för Polisen, Trafikkontoret, SL, Kulturhuset och ungdomsjouren samt representanter för kranskommunerna i söder och norr.

På den gemensamma ”att göra”-listan står bland annat ökat samarbete mellan närpolis och ungdomsjouren, fysiska åtgärder kring torget för att motverka ”förslumning” under den tid som reparationsarbeten pågår, särskilda åtgärder riktade till ensamkommande flyktingungdomar och enkätundersökning kring brott och otrygghet riktade till handlarna i området.

Frukostseminarium om citys framtid

Fredagen den 6 september deltog ett 70-tal cityaktörer på ett av City i Samverkans hittills mest välbesökta frukostseminarier. Temat var City under konkurrens, med fokus på citys roll i en situation med allt starkare konkurrens från andra centrum och regionala stadskärnor. Stockholms Trafik- och Arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton inledde med att poängtera citys unika roll som navet i Storstockholms utveckling. Hon  menade att genomförandet av stadens cityvision kräver en tydlig ledning och samverkan mellan privata och offentliga aktörer – och att visionen omsätts i konkreta utvecklingsprojekt.

Därefter följde en intensiv diskussion om citys framtid, ledd av Lars Backemar, ordförande i City i Samverkan. Vad kan vi lära oss av att både Apple och brittiska leksakskedjan Hamleys valde att göra sina första stockholmsetableringar externt, i Täby Centrum och Nacka Forum, i stället för i Stockholms City?

Per Ronnevik på Unibail-Rodamco, menade att motsättningen mellan City och ”extern” handel delvis är passerad av utvecklingen. Förutsättningarna för att skapa goda lägen för handel är i många fall bättre i en ny stadsdel där ett samlat fastighetsinnehav gör det enklare att skräddarsy lokaler för olika etablerares behov.

- Vi bygger inte längre renodlade handelsplatser. Det som nu växer upp kring Mall of Scandinavia är de facto en ny stadsdel med handel, service, bostäder och arbetsplatser på samma plats.

Även de övriga paneldeltagarna, Magnus Kroon, Svensk Handel, Frida Lampel, AMF Fastigheter och Thomas Cassel, Optimal, menade att City har mycket att lära av de så kallade ”externa” centrumens arbetsmetoder.  Flera inlägg från den debattglada publiken poängterade Stockholms stads avgörande ansvar, behovet av tydliga beslut och politiker som ”pekar med hela handen” för att cityvisionen ska bli verklighet.

Stadsvandring i City

Ett 30-tal cityaktörer slöt upp på City i Samverkans andra stadsvandring för året. Efter kaffe och kanelbulle på Café Stories berättade Maths Eggeby hur den nya organisationen för Kulturhuset och Stadsteatern ger stora möjligheter att låta kulturen flöda ut på Sergels Torg. Under den fortsatta rundvandringen gav Skönhetsrådets Martin Rörby en mycket uppskattad inblick i Sergels Torgs historia medan Örjan Josefsson som driver ICA Nära Sergels Torg myntade vandringens mest tydliga målbild: ”Sergels Torg, det ska vara den plats i Stockholm där man stämmer möte när man ska träffa sina barn på stan”.

Deltagarna fick därefter direkt information om läget i City från följande aktörer: Peter Asklund och Elsa Lindberg, Trafikkontoret, Peter Rydberg, AxFast, Erik Nylund, AMF, Lars Wester, Wester + Elsner, Krister Olofsson, Polisen, Ingela Wettermark, Vasakronan och Torbjörn Nohlgren, Stena Fastigheter.

Nästa stadsvandring planeras i samband med årets upplaga av Stockholmsjul, ett av Europas största sammanhållna julbelysningsprojekt.Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West