2013-11-15 10:22NYHETER

Nyhetsbrev City i Samverkan november 2013

null

Hösten har varit full av aktiviteter med seminarier, projekt och förberedelser inför årets julbelysning i projektet #Stockholmsjul. Välkomna att läsa City i Samverkans nyhetsbrev för november.

Högt i tak på Stadens Dag

Drygt 200 kvalificerade stadsutvecklare från offentlig och privat sektor deltog på City i Samverkans och Svenska Stadskärnors gemensamma heldagskonferens den 24 oktober. Den majestätiska konferenslokalen Musikaliska vid Nybroviken, mitt emot Dramaten, fylldes under dagen av snabba presentationer där talarna glädjande nog inte var helt överens om framtida livsstilar, vilka butikskoncept som kommer att överleva anstormningen från e-handeln eller om bilen är ett hot eller en förutsättning för stadskärnornas framtid. Först ut på scenen, som tidigare sett både primadonnor och Nobelpristagare, var Vd:arna och värdarna för dagen, Per Eriksson, City i Samverkan Stockholm och Björn Bergman, Svenska Stadskärnor, där den sistnämnda med sedvanlig blandning av lugn och humor fungerade som dagens Moderator. Dagens kommentatorer, Anne Petterson, Örebro kommun och Maria Fors, VD i Västerås City, ställde följdfrågor och drog slutsatser till den långa raden av såväl globala-teoretiska som lokala-konkreta presentationer.

Först ut var Richard Wolfströme från England som i ett rappt bildspel visade hur historien och individuella öden kan skapa mening till platser genom storytelling, permanent gatugrafitti och stadsdesign. Anders Blom, internationell handelskonsult, menade i sin framtidsspaning ”från Skeppshult till Shanghai” att  de stora förändringarna i handeln fortfarande ligger framför oss – med utflyttning av handel från gamla stadskärnor, tillfälliga och mer nischade butikskoncept, kombilösningar för handel + nöje + mat samt en tilltagande överflyttning av handel i butiker till nätet.

Fortsättningen av dagen bjöd på analyser, projektredovisningar, provokationer, hårda fakta och visionära utmaningar kring förutsättningar för att åstadkomma en levande och samtidigt lönsam stadsmiljö. Några minnesvärda citat:

·  ”If you can make it there (mer plats för människor, mindre plats för bilar på Manhattan) you can make it here (uppgraderad storgata i Flen)”. Alexander Ståhle, Spacescape.

·  ”De hade tänkt lägga det nya Coop på en åker långt utanför stan. Men vi byggde det mitt i Mjölby, intill gallerian och torget.” Bernt-Olof Gustavsson, KF Fastigheter.

·  ”Vi har valt att gå den svåra vägen, att få med oss alla aktörer på att omvandla det taggtrådsinhägnade externhandelsområdet till levande mötesplats. Men någon annan väg tror vi inte finns”. Ann-Katrin Sandelius, Trelleborgs stad.

·  ”The night time economy could well be an important part of the future of our city centers. One task is to combine Increased Expenditure with reduced crime. ”. Martin Blackwell, ATCM, England.

·  ”Hur många helt meningslösa och trista stadsmiljöer där folk inte vill vara behövs det i Amerika för att få ihop till alla dessa folkmassor som går omkring och skapar stadsliv på ett fåtal platser på Manhattan?” Ola Thufvesson, Lunds Universitet, Campus Helsingborg.

·  ”Vi ska bygga 50 nya restauranger i Sverige. De kommer att hamna på lättillgängliga platser, på stora handelsplatser och vid stora trafikströmmar och trafiklederna eftersom folk kör bil.” Kjell-Arne Forsberg, Svenska McDonalds.

En kortare sammanställning av föredragshållarnas presentationer finns att ladda ner via City i Samverkans och Svenska Stadskärnors hemsidor.

Cityhandeln håller ställningarna

Efter en mycket stark utveckling av sällanköpshandeln i City under juli och augusti, har omsättningen mattats av under september. Det visar City i Samverkans redovisning av handelsindex för september månad. Omsättningen i City gick faktiskt ned en procent jämfört med september 2012. Månadens index blev 125, vilket kan jämföras med index 126 för september 2012. Detta index bygger som vanligt på siffror från ett antal nyckelföretag i City som visar hur sällanköpshandeln har utvecklats sedan januari 2005 då mätningarna startades och index sattes till 100.

- Det är dock ingen fara på taket för City, säger Arne Nedstam som sammanställer City i Samverkans handelsindex. Totalt under året har faktiskt cityhandeln ökat med 2 procent, jämfört med samma period (januari-september) 2012. Sällanköpshandeln i hela Sverige, en siffra som redovisas av HUI, har hittills under året varit oförändrad, jämfört med samma period förra året.

De företag som deltar i framtagandet av detta handelsindex får en mer detaljerad redovisning än de allmänna trender som vi presenterar i detta nyhetsbrev. För både handlare och fastighetsägare är de detaljerade siffrorna ett bra underlag för att planera den egna verksamheten. Eftersom intresset är så pass stort har Arne Nedstam börjat undersöka möjligheterna att även ta fram ett månatligt handelsindex för ”dagligvaror, mest livsmedel”.

- Vi får se hur det blir, menar Arne. Det finns ett stort antal företag i City som säljer mat och förbrukningsartiklar. Vi tror att det vore positivt att även ta fram siffror för denna sektor, som troligen omsätter uppåt en miljard om året. Cityhandeln handlar ju inte bara om mode, elektronik, inredning och sport.

Frukostseminarium om upplevelser

Välkommen till nästa frukostseminarium, fredagen den 6 december. Temat är Upplevelser i City, där vi tar avstamp i Malmös arbete med att skapa händelser och stora arrangemang i stadskärnan. Gunnar Ericson, mångårig stadsträdgårdsmästare i Malmö, har varit en viktig aktör i det arbete som lett till att Malmö City har erövrat titeln ”Årets stadskärna” två gånger om. Gunnar kommer att inleda med att bland annat berätta om hur Malmö genomförde eventet Eurovision Song Contest 2013.  Därefter följer ett samtal om upplevelser och event i staden med bland annat följande namnkunniga panel:

Berit Svedberg, kulturdirektör, Stockholms Stad

Benny Fredriksson VD, Eva Bergquist, programchef, Kulturhuset Stadsteatern

Magnus Widell, VD, Gröna Lund

Yvonne Berglund, VD,  Mirjam Wolff, evenemangsansvarig, Kungsträdgården Park och Event

Lena Röjning, Marita Floman, Sergelgatans fastighetsägargrupp, HötorgsCity

Peter Lindqvist, VD, Stockholm Visitors Board

Tid: Fredagen den 6 december, 8.00 – 9.45.

Plats: Stockholm Business Region, Drottninggatan 33, Ljusgården.

Gångtrafiken i siffror

Medlemmar i City i Samverkan kommer inom kort att kunna ladda ner vår nya mätning av gångtrafikflöden i City. Mätningen genomförs vartannat år i samband med en lönehelg i september. Årets mätningar har genomförts under följande dagar: onsdag 25 september kl 10.00 – 20.00, fredag 27 september kl 10.00. – 20.00, lördag 28 september kl 10.00. – 18.00.

Under överseende av vår statistikansvarige Arne Nedstam har femton personer räknat antal fotgängare i ett 60-tal gatusnitt i City. Materialet ger en bra bild av hur människoströmmarna i City har utvecklats över tiden. Den första mätningen av detta slag genomfördes redan 1997. Under årens lopp har antalet räknade gatusitt utvidgats eftersom nya viktiga gångstråk och handelsplatser har tillkommit. Resultatet av årets mätning kommer att läggas upp på vår hemsida under rubriken ”Kundflöden”. Betalande medlemmar i City i Samverkan har via en inloggningsfunktion möjlighet att ta del av materialet. Om du som är medlem saknar inloggningskod, kontakta oss!

Vintern kan komma!

En viktig arbetsuppgift för City i Samverkans Cityvärdar är att agera som ”kvalitetssäkrare av stadsmiljön”. Cityvärdarna rapporterar regelbundet till Trafik Stockholm om fel och brister i gatumiljön som lösa gatstenar, trasiga skyltar, klotter och bortglömda lastpallar. Inför den annalkande vintern kommer uppdraget att vidgas. För att snabbt kunna åtgärda isbildningar på gator och torg, nedisade avloppsbrunnar eller översnöade handikapparkeringar, har citys plockstädare försetts med extra vinterutrustning.

Tanken är att Cityvärdarna direkt ska kunna rapportera is- och snörelaterade problem till de tio städarna, för omedelbara insatser. I städarnas lokal vid Sergels Torg står nu ett antal ishackor och snöskyfflar beredda för akuta insatser för ett säkrare och allt mer halkfritt City. Om du under den kommande vintern lägger märke till ett problem kopplat till is eller snö, slå en signal till våra Cityvärdar, 08 – 22 31 03.

Julbelysningskartor och Julgodis

Är du ute och rör dig i City under julruschen? Håll utkik efter våra julvärdar som går runt på stan och delar ut kartor som visar alla platser med julbelysning. Från invigningen av julbelysningen lördagen den 23 november fram till julafton finns julvärdarna på plats på stan för att dela ut kartor och julgodis till alla intresserade. Vi har tryckt upp inte mindre än 30 000 kartor som även kan fungera som en guide inför den stundande julhandeln – passa på att köpa julklappar i en butik du aldrig tidigare har besökt! Eller bara njut av julbelysningen.

Ännu ljusare Stockholmsjul

Välkommen till invigningen av årets julbelysning i City. Den 23 november går startskottet för årets upplaga av #Stockholmsjul, invigningen sker vid Stureplan. Inte mindre än 32 gator och platser kommer i år att lysas upp av en kanonad av energisnåla ledlampor. Nytt för i år är en stor gnistrande Julmistel, placerad utanför Centralstationen. Ta även en julpromenad längs den alltmer intensiva ”nya” gågatan i City, Jakobsbergsgatan längs Mood-gallerian. Där har Fastighetsägarna i samarbete med Trafikkontoret och City i Samverkan hängt upp ett antal gigantiska grankottar som kommer att lysa upp i vintermörkret.

Trygghetskontor för Sergels torg?

City i Samverkan ingår sedan sommaren 2013 i samverkansgruppen Forum Plattan, som bildats på initiativ av Norrmalms Stadsdelsförvaltning. I gruppen ingår följande aktörer: Klara närpolis, narkotikapolisgrupper (polisen och Maria Ungdomsmottagning), MTR, Ungdomsjouren, SL, Norrmalms stadsdelsförvaltning, Kulturhuset Stadsteatern, Trafikkontoret, samt representanter för fritid/skola/fältarbetare i kommuner i Nordväst och på Södertörn.

Ett förslag som har väckts är att skapa en gemensam mötespunkt för de aktörer som arbetar med frågor kring droger, våld och brott kring Sergels Torg. City i Samverkan har tagit på sig uppgiften att undersöka möjligheten att få till ett ”Trygghetskontor” i området genom direkta kontakter med fastighetsägare och verksamheter. Uppgiften är att hitta (och ordna finansiering för) en i första steget provisorisk lokal på omkring 50 kvm som polis, socialtjänst, stadsdelsförvaltning, ordningsvakter med flera kan utgå ifrån och samverka för att öka tryggheten och säkerheten i området. Under diskussion är även att få till stånd en särskild tjänst som ”Sergelstorgs-samordnare” av liknande slag som finns längs exempelvis Sergelgatan och flera gallerior i City. Tanken är att bidra till ett tryggare torg genom att skapa fler publika aktiviteter och försköna torget under den tid som renoveringen av ytskikten på gatorna pågår.

Etableringsguide för city

Nu är den klar! Publikationen ”Retailer´s Guide – Sweden/Stockholm” lämnade pressarna just i tid för att kunna delas ut på den internationella fastighets- och retailmässan i Cannes under november. Syftet med guiden är att underlätta nya etableringar av handel, service och nöjen i Stockholm – genom att ge en samlad bild av stadens viktigaste handelsplatser och detaljerade siffror om omsättning, köpvanor, trender, befolkningsutveckling, livsstilar och lagar och regler som nya etablerade kan komma i kontakt med. Guiden är framtagen genom ett samarbete mellan följande offentliga och privata aktörer: Business Sweden, Stockholm Business region Development, Fastighetsägarna Stockholm, Svensk Handel, City i Samverkan, AMF Fastigheter, Vasakronan samt retailkonsulterna Gate 46 och Tenrep.Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West