2013-12-17 10:15NYHETER

Nyhetsbrev City i Samverkan december 2013

null

Välkommen till City i Samverkans nyhetsbrev för december. Alla våra samarbetspartners i butiker och restauranger, på förvaltningar och fastighetsbolag, på Kulturhuset och Klarapolisen, i organisationer och föreningar, konsulter och förvaltare, politiker och företagare, gamla och nya medlemmar tillönskas en lång, ljus och fröjdefull jul och nyårshelg.

Julbelysningsenkät

Allt som görs idag kan förbättras och utvecklas. Därför genomförs just nu en intervjuundersökning om årets julbelysning, på uppdrag av City i Samverkan och Trafikkontoret. Under december månad  intervjuar fyra personer stockholmare och besökare som rör sig i city under julhandeln. Tanken är att få svart på vitt om julbelysningens effekter på viljan att besöka city och om hur stadens och fastighetsägarnas gemensamma satsning på projektet #Stockholmsjul upplevs. Målet är att intervjua 600 personer som får svara på frågor om vilken plats som har finast julbelysning, vad som skulle kunna förbättras och orsakerna till citybesöket.

Gå gärna vår ljuspromenad under helgen - ljuskartan kan laddas ner på http://www.stockholmsjul.se/ljuspromenad/.

2013 i siffror

Så här när året går mot sitt slut kan det vara på sin plats att summera resultat och uppnådda mål. I väntan på den kompletta årsredovisningen följer här några siffror som summerar årets arbete för ett city i världsklass:

2 fimpsugar som effektivt håller rent på gator och torg.

500 deltagare på årets 4 frukostmöten och 2 konferenser.

70 gatusnitt där vi har mätt gångtrafiken under vardagar och helger.

2 procents ökning av cityhandeln totalt, jämfört med 2012.

15 fastighetsägare längs västra Kungsgatan, mellan Sveavägen och Kungsbron, som samarbetar för att förnya allmänbelysningen året om.

12 fastighetsägare på Norrlandsgatan som samarbetar för att förbättra gatumiljön.

7 hel- eller deltidsarbetande på kansliet.

4 cityvärdar som kvalitetssäkrar stadsmiljön och hjälper besökare till rätta.

11 städare som plockar skräp 7 dagar i veckan.

644 942 energisnåla juleljus utplacerade på 33 platser/gator/torg.

30 ungdomar som städat i city under sommaren.

50 622 nedrivna illegalt uppsatta affischer.

1 120 butiksbesök, genomförda av våra cityvärdar.

12 150 hänvisningar och informationstillfällen riktade till besökare.

14,5 miljoner kronor i total omsättning (på ett ungefär).

13 000 visningar på City i Samverkans pressrum på MyNewsdesk.

6 styrelsemöten med representanter för stadshuset, fastighetsägare, handel och organisationer.

20 000 julbelysningskartor och 20 000 julchokladbitar som delas ut till besökare i city.

1 digital gångtrafiksmätare placerad på Drottninggatan som registrerat ca 24 000 000 personer som passerat denna plats under året.Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West