2017-06-21 09:33NYHETER

Malmarna gick bäst under det första kvartalet 2017

null

Externhandelns starka utveckling har brutits och resultatet blev plus 2 procent, vilket var den svagaste utvecklingen på flera år. Men allt är relativt, det var endast malmarna som hade en starkare utveckling.

Försäljningen av sällanköpsvaror i City gick under första kvartalet 2017 sämre än för riket som helhet, och resultatet för City blev minus 2 procent. Även galleriorna hade en något svag utveckling med minus 2 procent. Till skillnad från föregående år börjar det se bättre ut för City om man jämför med riket och externhandeln. Terrordådet den 7 april kommer tillfälligt att bryta av den utvecklingen.

Ser man till beklädnadshandeln, som är den dominerande branschen i City, har City börjat ta tillbaka tappade marknadsandelar. Ett bra mått är att jämföra utvecklingen med klädförsäljningen i riket. Riket kläder minskade under första kvartalet 2017 med 4 procent till skillnad mot minus 2 procent för City, och det är första gången sedan tredje kvartalet 2015 som City har presterat bättre.

Malmarna som under 2016 uppvisade en stabil utveckling, ökade under det första kvartalet 2017 med starka 6 procent. Bäst gick det återigen för Östermalm och Vasastan (plus 11 respektive 7 procent). Även Södermalm hade en bra utveckling (plus 5 procent). Kungsholmen (plus 2 procent) hade ett resultat som ligger i linje med riket som helhet, och endast Gamla Stan tappade i omsättning (minus 1 procent).

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker för City i Samverkan

Källor statistik: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste kommunerna.


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West