2016-06-21 11:08NYHETER

Inbjudan till studieresa till New York 16-20 oktober med Stiftelsen Tryggare Sverige

null

Studieresan (16-20 oktober) innehåller en mängd studiebesök och föreläsningar med särskilt fokus på det fysiska rummets utformning, stadsförbättring och situationell brottsprevention.

Under studieresan kommer bland annat följande ämnen att diskuteras:

 • Förutsättningarna för att bygga levande, attraktiva och trygga offentliga miljöer
 • Brottsförebyggande bebyggelseplanering – vad fungerar, vad fungerar inte?
 • Jämställda offentliga miljöer som ett sätt att öka tryggheten – ett nytt perspektiv
 • BID (Business Improvement District) – stadsförbättring i den offentliga miljön
 • Offentlig/privat samverkan när det gäller säkerhet och trygghet
 • Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i kollektivtrafiken
 • Erfarenheter från polisens brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete
 • Användandet av ny teknik i det brottsförebyggande arbetet
 • Studieresans målgrupp är bostadsbolag, fastighetsföretag, kommunpolitiker, stadsplanerare, arkitekter, säkerhetschefer, brottsförebyggare, näringslivsrepresentanter m.fl. aktörer.

  Studieresan kostar 35 000 kronor (vid bokningar för fler än fyra personer från samma företag/kommun etc. kan rabatt erhållas).

  I priset ingår följande:

  • Resa Stockholm – New York med SAS t/r (inkl. bränsletillägg och flygskatter)
  • Transfer Newark – New York City t/r
  • Fyra nätter i enkel- eller dubbelrum på Metro Hotel (inkl. continentalfrukost, service- och bagageavgifter)
  • Reseledare
  • Studiebesök enligt program
  • Sightseeing med buss
  • Tre middagar och en lunch (inkl. välkomst- och avslutningsmiddag)
  • Erfarenhetsutbyte
  • Dokumentation från resan

  För närmare beskrivning (inklusive detaljerat program), referenser, bokning och ytterligare upplysningar kontakta Jonas Lindberg på telefon 08-29 20 00 eller via e-post info@tryggaresverige.org.

  Referenser

  F.d. Ordförande Berthold Gustavsson (Svenska Bostäder): 076-123 70 25

  VD Per Eriksson (City i Samverkan): 08-22 31 01

  Chef fastighetsutveckling Anna Nyberg (Vasakronan): 08-566 20 608


  Om City i Samverkan

  City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


  KONTAKTPERSONER

  Inger West
  Projektledare Stockholmsjul
  Inger West