2019-11-25 16:25NYHETER

Inbjudan till första spadtaget för nya träd på Vasagatan

null

Den 4 december klockan 11.00 tas ett gemensamt spadtag när det första nya trädet på Vasagatan planteras. Det markerar startskottet på satsningen med att göra Vasagatan till en mer välkomnande, levande och tryggare gata med bredare trottoarer, nya cykelbanor, fler sittplatser och ny belysning. City i Samverkan är samordnande part mellan staden och fastighetsägarna under omdaningen av gatan.

På plats finns trafikdirektören Gunilla Glantz, trafikborgarrådet Daniel Helldén, stadsträdgårdsmästaren Elisabeth Rosenquist och flera av de fastighetsägare som är med och delfinansierar ombyggnationen.

Anmälan sker via e-post till anette.ullskog@stockholm.se senast nu på fredag den 29 november. För mer utförlig information, se bifogad pdf.

Välkommen!


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West