2020-05-27 07:30NYHETER

Inbjudan till digitalt seminarium - Nya grepp för en levande stadskärna

null

City i Samverkan bjuder in till ett digitalt seminarium tisdagen den 9 juni
kl. 10.00-11.00 på temat - Nya grepp för en levande stadskärna.

Seminariet genomförs som en del av A Beautiful Soups Digitala Stadsutvecklingsdagar.
Läs mer om det här.

Den pågående pandemins framfart leder till nya utmaningar för hela samhället, inklusive våra stadskärnor. Kraftigt minskade besöksflöden får konsekvenser för de flesta verksamheter och dessutom leder ödsliga och tomma gator till otrygghet.

Hur kommer våra städer se ut när pandemin är över? Är det nya typer av verksamheter vi kommer att se? Blir mindre butikslokaler och korttidskontrakt allt vanligare? Är pop-up-koncept ett sätt att skapa levande och händelserika städer?

Lokal samverkan visar sig vara en framgångsfaktor för att utveckla och ta hand om platser, skapa lokalt engagemang och dra nytta av varandras kompetenser för att uppnå synergier och goda resultat.

Vi har bjudit in fyra aktörer som presenterar tankar och idéer om framtidens stadskärnor från sitt perspektiv.

Program

Inledning, City i Samverkan, Gabrielle Gjerswold, VD

AMF Fastigheter, Henriette Johansson, Chef för Stadsrum och Retail

HUI Research, Emma Hernell, vice VD

Fastighetsägarna Stockholm, Helena Olsson, Chef stadsutveckling samhälle

Cushman & Wakefield, Jens Linderstam, Head of Retail Services Sweden

Moderator: Per Ankersjö, Senior rådgivare och partner, A Beautiful Soup

Anmäl dig här senast fredagen den 5 juni.


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West