2018-07-06 09:37NYHETER

Generell nedgång av sällanköpsvaruhandeln under det första kvartalet 2018

null

Alltsedan 2015 har City tappat till externhandeln i Storstockholm. Denna trend bröts det första kvartalet 2018. Resultatet blev, på en överlag svag marknad, minus 5 procent. Detta var bättre än klädförsäljningen i riket och i nivå med riket som helhet, externhandeln och malmarna. För galleriorna i City gick det något sämre – minus 8 procent.

Externhandeln i Storstockholm tappade i omsättning, vilket inte har hänt sedan starten 2015 av dessa kvartalsrapporter. Resultatet för det inledande kvartalet 2018 blev minus 4 procent. Utvecklingen har successivt mattats av, år 2016 ökade externhandeln med 7 procent och år 2017 med 4 procent.

Riket kläder minskade sin omsättning under första kvartalet 2018 med 7 procent, vilket var två procentenheter sämre än utvecklingen för City som domineras av beklädnadshandel.

Malmarna, som under 2017 uppvisade en något svagare utveckling än 2016 fortsatte att minska även under det första kvartalet 2018 med 5 procent, vilket var i linje med utvecklingen för City.

Handelsindex och procentuell förändring kvartalsvis för sällanköpsvaruhandeln i Stockholm City

Index 100 motsvarar försäljningen kvartal 1 2016. Index redovisas i löpande priser.

Kvartal 2016 2017 2018
1  100   97   93
2  109  108
3  108  107
4  133  135

Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Inom parentes anges ackumulerade värden.

Kvartal City 2017 City 2018
1  -3% (-3%)  -5% (-5%)
2  -2% (-2%)
3  -1% (-2%)
4   1% (-1%)

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker City i Samverkan

Källor statistik: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna.


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West