2016-06-30 13:44NYHETER

Fortsatt svag utveckling för sällanköpsvaruhandeln i City under första kvartalet

null

I City i Samverkans tidigare nyhetsbrev, som beskrev utvecklingen för helåret 2015, redovisades för hela City en sällanköpsvaruförsäljning som nästan var i nivå med försäljningen för riket totalt. City tappade även i en regional kontext mot externhandeln i Storstockholm, som hade en nästan dubbelt så bra utveckling under 2015 jämfört med 2014. Denna allmänna utveckling har fortsatt under det första kvartalet 2016.

I City – som är den största handelsplatsen i riket med en årlig omsättning inom sällanköpsvaror på knappt 15 miljarder – blev resultatet för det första kvartalet 2016 minus 2 % jämfört med rikets plus 7 %.

Skillnaden i utveckling mellan City och riket minskar något om man fokuserar på beklädnadshandeln, som utgör drygt hälften av den totala sällanköpsvaruhandeln i City. Rikets kläder ökade under det första kvartalet med 4 % jämfört med samma kvartal året innan. För City blev resultatet alltså minus 2 %.

Externhandeln i Storstockholm hade en fortsatt stark utveckling under det första kvartalet 2016. Resultatet blev plus 12 %, vilket till och med överträffade det starka helåret 2015 (plus 11 %). Resultatet blev även betydligt bättre än resultaten för både riket och City. Skillnaden mot City blev 14 procentenheter: plus 12 % mot minus 2 %.

Malmarna klarade sig bättre än City. De nådde ett resultat som nästan var i nivå med riket, plus 6 % mot 7 %. Bäst gick det för Vasastan (plus 15 %) och sämst för Gamla stan (minus 9 %) samt Östermalm (minus 4 %). Södermalm gick något bättre än riket (plus 8 %) och Kungsholmen något sämre (plus 5 %).

Källor: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna.


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West