2016-04-08 14:11NYHETER

Externhandeln i Storstockholm tog marknadsandelar från City under 2015

null

Som redovisats i tidigare nyhetsbrev var försäljningen under det fjärde kvartalet i City något sämre än för riket som helhet och förra årets resultat blev plus 4 % för galleriorna. Resultatet för hela City – som omsätter sällanköpsvaror för knappt 15 miljarder – kom nästan upp till resultatet för riket totalt, plus 6 % mot plus 7 %.

Ett annat mått på citys konkurrenskraft är jämförelsen med klädförsäljningen i riket. Beklädnadshandeln i City utgör den viktigaste branschen sett till omsättningen och står för över hälften av den totala sällanköpsvaruhandeln. Rikets kläder ökade under förra året med 7 % och city nådde upp till plus 6 %.

Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna. Denna externhandel – med en sammanlagd sällanköpsvaruomsättning på över 30 miljarder – hade en stark utveckling förra året. Resultatet blev plus 11 %, vilket var betydligt bättre än både riket och City.

Malmarna nådde ett resultat som var något bättre än riket, plus 8 % mot 7 %. Bäst gick det för Vasastan (plus 18 %) och sämst för Kungsholmen (minus 1 %) och Gamla stan (plus 1 %). Östermalm och Södermalm gick något bättre än riket, plus 8 % respektive plus 9 %.

Källor statistik: City i Samverkan samt SCB. 


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West