2016-10-20 16:06NYHETER

De lyckades återigen tända julbelysningen längs hela Nybrogatan!

null

Fyra initiativtagare från olika bostadsrättsföreningar på Nybrogatan har i nära samarbete med City i Samverkan (#Stockholmsjul) och efter omfattande egna insatser lyckats övertyga fler än 90 procent av gatans fastighetsägare att under en treårig avtalsperiod bekosta 24 girlanger upphängda över gatan. Boende och besökare kommer nu som en förlängning av de vackert upplysta älgarna vid Nybroplan kunna se Nybrogatans julbelysning (LED-slingor med en stjärna i mitten) hela vägen från Dramaten ända upp till Valhallavägen.

Julbelysningen på 35 gator och platser inklusive Nybrogatan tänds upp under en invigningsceremoni på Nybroplan lördagen den 19 november och hålls därefter tänd fram till Tjugondedag Knut. Allt till glädje för boende, besökare och verksamma i området.

Mer information om #Stockholmsjul och invigningen, stockholmsjul.se

Kontakter:

goran.lorenz@telia.com tfn 070-6191059


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West