2021-04-20 08:00NYHETER

Cornonapandemin slog hårdast mot restauranger och caféer i City under 2020

null

Restaurangverksamheterna i City hade en negativ utveckling under 2020. Omsättningen minskade med 45 procent, vilket var sämre än både riket, malmarna och externhandeln. Tappet utgick från en hög nivå: under 2019 hade omsättningen ökat med 8 procent. Endast under sommarmånaderna, då besökare började hitta tillbaka till City, bromsades den svaga utvecklingen upp temporärt.

Omsättningen för externhandelns restaurangverksamhet i Storstockholm gick minus 22 procent under 2020, vilket var bättre än både malmarna och City. Under ett par år före 2020 har omsättningsutvecklingen för externhandelns restaurangverksamhet legat nära noll. Jämfört med riket som helhet var utvecklingen under 2020 marginellt sämre; i riket som helhet minskade omsättningen med 20 procent.

Malmarna minskade med 28 procent, vilket var nästan dubbelt så ”bra” jämfört med City. Sämst gick det för Gamla stan (minus 50 procent). De mindre turistberonde malmarna Kungsholmen, Vasastan, Östermalm och Södermalm drabbades mindre hårt av coronapandemin (minus 20 à 30 procent). Sommarmånader med många sommargågator möjliggjorde ett ökat utbud av uteserveringar.

Restaurangindex och procentuell förändring kvartalsvis för restaurangnäringen i Stockholm City

Index 100 motsvarar försäljningen kvartal 1 2016. Index redovisas i löpande priser.

Kvartal
1
2
3
4
2016
100
113
108
123
2017
106
114
108
127
2018
99
115
106
125
2019
110
122
113
133
2020
92
44
66
60

Procentuell förändring i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år. Inom parentes anges ackumulerade värden.

Kvartal
1
2
3
4
City 2017
6% (6%)
1% (4%)
0% (3%)
3% (3%)
City 2018
-7% (-7%)
1% (-3%)
-2% (-3%)
-2% (-3%)
City 2019
12% (12%)
6% (9%)
7% (8%)
7% (8%)
City 2020
-16% (-16%)
-64% (-41%)
-42% (-41%)
-55% (-45%)

Marcus Henrikson, Senior Marknadsanalytiker

Källor statistik: City i Samverkan samt SCB.

Fotnot: Med externhandeln i Storstockholm avses 25 större handelsområden utanför Stockholms innerstad i de närmaste tolv kommunerna. I statistiken ingår ej kategorin Hotell med restaurang. F&B = Food & Beverage. 


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West