2019-09-09 14:28NYHETER

City i Samverkan Stockholm söker ny VD

null

Efter tretton år som VD på City i Samverkan har Per Eriksson informerat styrelsen om att han önskar lämna sitt uppdrag. 

Nedan följer City i Samverkans annons för ny VD:

City i Samverkan Stockholm söker VD

Vill du medverka till att göra Stockholm City till en av Europas attraktivaste destinationer. Är du den vi söker?

Om City i Samverkan

City i Samverkan är en ideell, icke vinstdrivande medlemsorganisation. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, SL, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer.

Som VD får du förmånen att samverka med alla medlemmar och andra aktörer i staden för att utveckla Stockholm City. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer.

Om rollen

Som VD ligger fokus på att leda och utveckla verksamheten genom att värna om samt fördjupa relationen med medlemmar och externa partners.

Inom ramen för tjänsten har du budget- och personalansvar där du förväntas utveckla och stimulera medarbetarna att nå uppsatta mål. Enheten består idag av ca 15 medarbetare med kompetens inom bland annat projektledning, marknadsföring, kommunikation, driftledning. Aktuella projekt är bland annat julbelysning i City, plockstädning, platssamverkan på ett antal gator, insamling av statistik, genomförande av seminarier.

I rollen ingår:

 • Utveckling av verksamheten utifrån medlemmarnas och styrelsens direktiv.
 • Upprätta affärsplan och årlig verksamhetsplan samt ansvara för ekonomiskt resultat och redovisning.
 • Dialog och samverkan med medlemsföretag och andra aktörer i city.
 • Löpande uppföljning av verksamhetens projekt samt planering av bolagets verksamhet.
 • Personalansvar för 15 medarbetare samt långsiktiga utvecklingen av organisationen.
 • Attrahera nya medlemmar.
 • Representera organisationen vid externa sammankomster, seminarier, konferenser mediakontakter m.m.
 • Aktivt initiera och utveckla nya samverkansprojekt.

Om dig

Till den här rollen söker vi dig som har ett engagemang för stadsutveckling och samverkan. Vi ser att du är lyhörd gentemot medlemmar och kollegor och bygger ditt ledarskap utifrån det. Du får människor att samverka, motiveras och utvecklas.

Du är en person som har förmåga och intresse för att driva en ideell, icke vinstdrivande medlemsorganisation som bygger på privat-offentlig samverkan.

I denna rekrytering fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är diplomatisk, lösningsorienterad och strategisk. Du har också erfarenhet av annan ledande befattning med budget- och resultatansvar

Kompetenser vi gärna ser att du har:

 • Förmåga och kunskap gällande att leda och utveckla en organisation och ett företag
 • God kännedom om stadsutveckling och omvärldsbevakning
 • God förståelse för de frågor som rör staden/city: Handel, stadsmiljö, trafik, trygghet, fastigheter, drift och

  underhåll, evenemang

 • God förståelse för Stockholms stads strukturer och organisation
 • Förmåga till strategiskt tänkande för utvecklingen av city och för intern utveckling av verksamheten
 • Kunna skapa goda relationer med citys aktörer och besitta diplomatisk förmåga
 • Ha goda kunskaper avseende budget, resultatrapportering, bokslut och årsredovisning
 • God förmåga att leda anställda och konsulter inom verksamheten
 • Kunna representera organisationen som talare på konferenser, seminarier och liknande

I övrigt ser vi gärna att du har en relevant akademisk examen, och är bosatt i Stockholmsregionen.

Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Ansöker gör du snarast eller senast den 20 oktober 2019 till vår styrelseordförande Lars Backemar lars@backemarconsulting.se, 070–552 85 75. Har du frågor är du välkommen att kontakta Lars. Ansökningar hanteras löpande.

Läs mer om verksamheten på www.cityisamverkan.se


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West