2014-11-05 15:38NYHETER

City i Samverkan inbjuder till frukostseminarium fredag 5 december 2014

null

Ett utbud som överraskar

En attraktiv och levande stadsmiljö förutsätter ett varierat och intressant utbud. För att Stockholms City alltid ”ska vara värt en resa” krävs erbjudanden, butiker, service och upplevelser utöver det vanliga, dvs. bättre och mer intressant än de platser där stockholmarna till vardags bor och verkar. Vid detta seminarium  visar vi exempel och presenterar idéer som kan bidraga till att Citys utbud ständigt kan ligga i framkant.

Några frågor är: Hur kan vi få plats för nya och annorlunda koncept i stadskärnan, med tanke på den trängsel som finns och den hårda konkurrensen om ytorna? Vilka nya aktörer och koncept har etablerat sig i City på senare tid, och hur tänkte de innan de beslutade sig för att ”slå upp portarna”? Finns det verksamheter som har svårt att etablera sig och i så fall varför?  Kan vi förvänta oss nya former för handel och service, som ”pop up-stores”, nattöppet eller nya sorters serveringar i City?

Plats

Stockholms Handelskammare, Brunnsgatan 2

Program

8.00. Mingel och frukostbuffé

8.05 Välkommen

Samtalsledare, Jerker Söderlind

8.10 Emanuel Westin, chef, affärsutveckling, Hufvudstaden. Vår strategi för att utveckla Bibliotekstan till Sveriges attraktivaste handelsområde, etableringar, gatumiljö och marknadsföring.

8.25 Per Norell, Cali store & Cali concept store. Att etablera och driva annorlunda koncept i Stockholm. Vår verksamhet och tankar kring framtiden.

8.40 Mats Lagerman, ordförande för företagarföreningen i SoFo. Vad kan Stockholms City lära av det trendiga Södermalm?

8.55 Kaffepaus

9.00 Johan Rosenblom, Sverigechef för Starbucks, Umoe Restaurants. Efter Centralstationen och Arlanda expanderar Starbucks i innerstaden med bland annat en ”flaggskedsetablering” vid Stureplan.

9.15 Anders Örnberg, konstnär, Laddat Ljus. Om konsten att skapa en annorlunda stadsmiljö. Erfarenheter av projektet ”London in the blue night” och belysningen av Hötorgsskraporna.

9.30 Summering, diskussion och frågor.

Ca 9.45 Seminariet avslutas

OSA senast 2 december till: lotta.hammar@cityisamverkan.se


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West