2015-01-09 14:18NYHETER

City i Samverkan inbjuder till frukostseminarium fredag den 13 februari 2015 - Att bygga in trygghet i City

null

City i Samverkan inbjuder till frukostseminarium fredag den 13 februari 2015

Att bygga in trygghet i City

En viktig förutsättning för en attraktiv stadskärna är att stadsmiljön är trygg och säker. Det handlar både om hårda fakta och om hur besökarna upplever stadskärnan. Ibland kan också en plats få ett oförtjänt dåligt rykte, vilket förhindrar en positiv utveckling. City i Samverkan har därför tagit initiativ till trygghetskartläggningar av två av citys viktigaste mötesplatser – Sergels Torg och området kring Stureplan.

Syftet med arbetet är att presentera en mer vetenskapligt underbyggd bild av trygghetssituationen i City. Vid detta seminarium presenteras de två rapporterna, framtagna av Stiftelsen Tryggare Sverige. Dessa bygger på både omfattande intervjuer och analyser på plats. Författarna är Thomas Ahlskog, Fil. mag. urbana studier och Jonas Lindberg, Säkerhetssamordnare på Stiftelsen Tryggare Sverige.

- Särskilt diskussionen om Sergels Torg har ofta byggt på antaganden och känslor, menar Per Eriksson, VD på City i Samverkan. Nu har vi en tydlig och konkret bild av både nuläge och problem. Det bäddar för konkreta och positiva åtgärder, som kan ge ett tryggare och säkrare City.

Plats

Stockholms Handelskammare, Brunnsgatan 2

Program

8.00.

Mingel och frukostbuffé

8.05

Välkommen

Samtalsledare, Jerker Söderlind

8.15

Magnus Lindgren, stiftelsen Tryggare Sverige

Presentation av stiftelsens genomförda trygghetsanalyser av området kring Sergels Torg och Stureplansområdet.

Hur ser trygghetssituationen ut idag och vilka typer av åtgärder kan genomföras för att öka tryggheten i centrala City?

8.45

Kommentarer kring presentationen.

Vi har bjudit in företrädare för ett flertal intressen och perspektiv för gemensam diskussion och kommentarer. Som vanligt välkomnar vi kommentarer och frågor från publiken. Paneldeltagare:

Johanna Engman, stadsdelsdirektör, Norrmalms stadsdelsnämnd

Jonas Åfeldt, Taxi Stockholm

Per Hansson, Polisen,

Per Eriksson och Lotta Hammar, City i Samverkan

9.30

Seminariet avslutas

OSA senast 11 februari lotta.hammar@cityisamverkan.seOm City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West