2015-04-24 15:44NYHETER

City i Samverkan inbjuder till frukostseminarium fredag den 29 maj 2015

null

City i Samverkan inbjuder till frukostseminarium fredag den 29 maj 2015

Ökad köpkraft i City!

Stockholms län kommer att växa med 700 000 invånare under de närmaste trettio åren. Detta innebär enorma utmaningar, inte minst vad gäller bostadsbyggande och infrastruktur. De nya invånarnas bidrag till detaljhandeln och restaurangnäringen blir 50 miljarder. Med bibehållen marknadsandel borde City ta 8 miljarder av dessa. Vilka är då de 700 000 nya konsumenterna?

För att Stockholm alltid ska vara värt en resa för turister krävs erbjudanden, butiker, service och upplevelser utöver det vanliga. Shoppingturismen står för en betydande andel av detaljhandelsomsättningen i City. Hur har utvecklingen varit och hur står sig City som besöksmål i konkurrensen med andra storstäder?

Ett tredje bidrag till köpkraften i City utgörs av att det är Nordens största arbetsplats med över 140 000 arbetsplatser. Banker flyttar ut och kontorslokaler görs om till butiker. Vilka flyttar in istället och hur ser trenden ut för City som arbetsplats?

Vad ger detta i handel och besök? Vilka är de hetaste områdena, hur har det gått för handeln, var i City handlar vi - vad och för hur mycket?

Plats

Stockholms Handelskammare, Brunnsgatan 2

Tid

8.00-9.30

Program

8.00 Mingel och frukost

8.10 Välkommen

Samtalsledare Lars Backemar

8.15

Regionen växer. Senior advisor Tore Englén, Öresundskommittén, kommer att berätta om den nya stockholmaren. Han har tillsammans med Björn Hasselgren på KTH skrivit rapporten ”Stockholmsregionens utmaningar” som beskriver Stockholms kommande 700 000 invånare, var de kommer ifrån och framtida boendesituation. Kommer City att kunna ta del av denna framtida potential?

8.30

Turismens bidrag till köpkraften blir allt viktigare. Thomas Andersson, VD för Stockholms Visitors Board. Hur ser en typisk cityturist ut och var kommer de ifrån? Hur kan vi tillsammans utveckla den potential som finns i våra besökare såsom turister, kongressdeltagare, mötesdeltagare och affärsresenärer?

8.45

Arbetsmarknaden i Stockholm växer. Olle Zetterberg, VD Stockholm Business Region. Hur ser arbetsmarknaden ut i Stockholm jämfört med Göteborg med flera städer och vilken position tar City? Vilka förändringar kan vi förvänta oss i framtiden och hur viktig är den så kallade förvärvsarbetande dagbefolkningen för de besöksintensiva näringarna i City?

9.00

Köpkraften riktas mot City. Seniorkonsult Arne Nedstam och seniormarknadsanalytiker Marcus Henrikson, City i Samverkan. Redovisning av gångflödesmätningar, cityhandelsindex och en nyligen genomförd kartläggning av stadskärnans handelssrtuktur.

9.15

Summering, gemensam diskussion och frågor 

9.30 Seminariet avslutas

OSA senast onsdag 27 maj till lotta.hammar@cityisamverkan.se


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West