2016-10-20 09:36NYHETER

City i Samverkan inbjuder till frukostseminarium fredag 18 november – fd polischefen Joseph Nugent från New York City besöker Stockholm

null

Före detta polischefen Joseph Nugent på NYPD, i dag trygghetschef på MTA i New York, berättar om de senaste decenniernas erfarenheter med att utveckla kollektivtrafiken i New York från en otrygg miljö med klotter, tjuvåkare och brott till en ren, snygg och trygg miljö med låg brottslighet.

Han talar även om sitt arbete som polischef i New York under tiden när brottsligheten minskade kraftigt och New York återtog positionen som en attraktiv turiststad.

Framgångarna bygger till stor del på Broken Windows-teorin där förebyggande åtgärder förespråkas för att upprätthålla en attraktiv stadsmiljö. I panelen medverkar Magnus Lindgren från stiftelsen Tryggare Sverige.

Datum: Fredag 18 november

Plats: Stockholms Handelskammare

Tid: 08.00-09.15

Anmäl dig snarast till lotta.hammar@cityisamverkan.se

Välkomna!


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West