2013-01-16 12:21NYHETER

City i Samverkan inbjuder till frukostseminarium fredagen den 22 februari 2013

null

Vision för City – från mål till genomförande

I slutet av 2012 antog kommunfullmäktige ett sammanhållet program för förnyelse av Stockholms stadskärna, ”Vision för City”. I detta måldokument utpekas för första gången i princip sedan citysaneringarna på 1960-70-talen Stockholms City som ett viktig och prioriterat stadsutvecklingsområde. Visionen inleds på följande sätt:

“År 2030 är Stockholms City centrum i en miljonstad som är ett nav i den dynamiska Östersjöregionen. City är Stockholmsregionens centrum inte främst i kraft av sitt geografiska läge, utan genom att stadsdelen rymmer verksamheter som gör den till Sveriges politiska, ekonomiska och kulturella hjärta. Att Stockholm är Sveriges – och Skandinaviens – huvudstad är tydligt för alla som vistas I City: stadsdelen är en av norra Europas mest urbana miljöer. I City finns ett utbud av kultur, handel, evenemang och upplevelser som saknar motstycke i övriga Skandinavien. Människor från hela världen möts i ett City som både är stockholmarnas vardagsrum och säte för regering och riksdag, huvudkontor och nationalscener.”

Nu påbörjas arbetet med att förverkliga visionen, att gå från mål till handling. För att ge en första bild av kommande aktiviteter inbjuder City i Samverkan till frukostseminarium fredagen den 22 februari. Avsikten är att informera om organisation och uppdrag kopplat till Cityvisionen samt att ge tillfälle till dialog med berörda aktörer i City.

Arbetet kommer i korthet att samordnas av en styrgrupp ledd av kommunstyrelsen medan det operativa arbetet leds av Exploateringskontoret. För genomförande etableras en utvecklingsgrupp ledd av Exploateringskontoret och en förvaltningsgrupp ledd av Trafikkontoret. Stadsbyggnadsnämnden kommer samtidigt att inleda ett programarbete för stadsutvecklingsområdet City medan Trafik- och renhållningsnämnden tar fram en ny trafikplan för City, nära kopplad till den framkomlighetsstrategi för hela Stockholm som presenterades förra året.

Vid detta frukostseminarium kommer representanter för stadens förvaltningar att ge en första bild av inriktning på det kommande arbetet. Eftersom organisation är under uppbyggnad, och konkreta utvecklingsprojekt inte är formulerade, finns goda möjligheter att bidra med synpunkter och förslag.

Plats: Stockholm Business Region, Drottninggatan 33, Ljusgården

Tid: 8.00 – 9.45.

Program

8.00. Mingel och frukostbuffé

8.15 Välkommen

Kort information från City i Samverkan.

8.20 Inledande presentationer från stadens förvaltningar (med reservation för förändringar).

Anna Gissler, Stockholm Business Region Development, ledamot av Cityvisionens styrgrupp.

Därför är det viktigt att utveckla och stärka Stockholms City. Citys betydelse för hela Stockholm - Cityvisionens mål och ambitioner.

Jan Hessel, Exploateringskontoret, ordförande i Cityvisionens utvecklingsgrupp.

Att utveckla cityområdet, huvudpunkter i det kommande arbetet, organisation och arbetssätt.

Hans-Olov Blom, Trafikkontoret, ordförande i cityvisionens förvaltningsgrupp.

En helhetssyn på stadsmiljön, Trafikkontorets kommande arbete och mål, samarbete för ett tillgängligt och säkert City.

Martin Schröder, Stadsbyggnadskontoret, ledamot av utvecklingsgruppen.

Programarbete för Cityområdet, viktiga frågeställningar och mål, förbättrade funktioner och attraktiv stadsmiljö.

Ca 9.00. Kaffepaus med mingel

9.10. Frågestund och diskussion

Samverkan för ett starkare city, genomförande, organisation och kommunikation av cityvisionens mål. Vad är viktigt att tänka på, hur kan fastighetsägare, handlare, företag, organisationer och institutioner bidra till en god helhet? Deltagarna på seminariet ges möjlighet att ställa frågor och komma med egna förslag. City i Samverkan sammanställer ett referat av diskussionen.

Ca 9. 45. Seminariet avslutas.

OSA - senast 19 februari till: lotta.hammar@cityisamverkan.seOm City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West