2013-03-05 10:57NYHETER

City i Samverkan inbjuder till frukostseminarium fredagen den 12 april 2013 - Stadsliv och varumärkesbyggande

null

City i Samverkan inbjuder till frukostseminarium fredagen den 12 april 2013

Stadsliv och varumärkesbyggande

Att marknadsföra en stad, en stadsdel, en gata eller ett torg är en sak. Att på allvar skapa en plats med ett innehåll och en utformning som motsvarar reklambudskapet är en helt annan och betydligt svårare uppgift. Det innebär att Stockholms varumärke ”The Capital of Scandinavia” är en bra utgångspunkt för utveckling av Stockholms City: stadsmiljön, utbudet och skötseln måste helt enkelt vara bäst i Skandinavien!

Vid detta frukostseminarium är ämnet platsmarknadsföring – från idé och koncept till byggd vardagsverklighet. Hur analyserar och utvecklar man en plats identitet, känsla, egenart och särskilda värde i en stad? Vilka särskilda värden kan och bör Stockholms City bygga vidare på – i avvägningen mellan bevarande och historia respektive förändring och förnyelse? Vi ger ordet till fyra kunniga ”stadsarbetare” som utifrån olika utgångspunkter och arbetsuppgifter ger sina svar på frågan om identitet och egenart, historia och framtid.

För att ge tid för frågor och kommentarer från publiken har vi gett varje föreläsare mer tid än vanligt än vid våra frukostseminarier. 15 minuters presentation, följt av 5 minuters frågestund, så ser programmet ut. Välkomna!

Plats: Stockholm Business Region, Drottninggatan 33, Ljusgården

Tid: 8.00 – 9.45.

Program

8.00. Mingel och frukostbuffé

8.15 Välkommen

Kort information från City i Samverkan.

8.20 Martin Palacios, Strateg, Property People

Det engelska begreppet Placebranding har på kort tid blivit ett inneord i stadsutvecklingskretsar. Men alltför ofta missuppfattas arbetet med platsburna varumärken med en ganska förenklad syn på reklam och marknadskommunikation. För att lyckas med att ”sätta” en plats identitet – och få platsen att uppfattas och upplevas som det är tänkt - måste man göra ett betydligt grundligare arbete än att bara svänga ihop en slogan eller göra en reklamkampanj. Här får vi reda på hur det går till.

8.40. Elena Kirichenko, Fastighetskontoret

Strategier för vitalisering av Stockholms urbana miljöer och offentliga rum. Fastighetskontoret har nyligen genomfört ett fokuserat idéprojekt för att ta fram utvecklingsstrategier för Stockholms tre salutorg. Vi får några exempel på hur verksamheterna på Medborgarplatsen, Östermalmstorg och Hötorget kan samspela och förstärka platsens unika karaktär och identitet, definiera torgets funktioner som stadens ansikte utåt, mötesplats, handelsplats, kulturavsändare och element i stadsbilden. 

9.00 Kort kaffepaus och mingel

9.10 Kristofer Tengliden, Trafikkontoret

Den nya Klarabergsgatan föreslås bli kollektivtrafikgata i framtiden. Bilarna ska bort, trottoarerna ska breddas, cyklar och kollektivtrafiken ska få mer plats har vi kunnat läsa i tidningarna. Men hur ska detta gå till? Finns det en tidplan och ekonomi? Vad händer med trafiken i framtiden? Trafikkontoret berättar om sina planer för en av Stockholms centrala ”sleeping beautys”.

9.30 Eva Camél Fuglseth , Stockholm Visitors Board

Stockholm Visitors Board har till uppgift att marknadsföra Stockholm internationellt som besöksort för privat- och affärsresenärer samt att erbjuda turistservice.Målet är att Stockholm ska utvecklas till Europas ledande hållbara besöksdestination.Vad gör en destination framgångsrik, hur skapas en attraktiv stadskärna och hur kan det bidra till en destinations framgång?

Eva Camel Fuglseth kommenterar de föregående talarnas inspel och lyfter fram några viktiga aspekter på ur man skapar en stadskärna som motsvarar och gärna överträffar besökarnas förväntningar.

9.50. Uppföljande frågor och kommentarer.

10.00 Seminariet avslutas.

OSA - senast 9 april till: lotta.hammar@cityisamverkan.seOm City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West