2013-03-21 15:41NYHETER

City i Samverkan inbjuder till eftermiddagskonferens på Stockholms Konserthus, torsdagen den 16 maj 2013

null

City i Samverkan inbjuder till eftermiddagskonferens på Stockholms Konserthus,

torsdagen den 16 maj 2013

Idédriven stadsförbättring

Stockholms stads budget för 2013 inleds med ett brett perspektiv över de utmaningar som staden står inför, från stadsutveckling och bostadsbyggande till undervisning och infrastruktur. Kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin skriver i sin inledning bland annat följande:

”Under 2013 inleds ”Idéernas Stockholm”. Kommunstyrelsen ska ta fram riktlinjer för hur idéburen stadsförbättring, också kallat ”tactical urbanism”, ska kunna implementeras i stadens nämnder och styrelser. Målet är att använda stadsrummet mer genom att staden öppnar upp förbisedda delar av vår gemensamma stadsmiljö och fastigheter för utvecklingsprojekt i begränsad skala.

Idéburen stadsförbättring kan innebära att förslag kommer fram från nämnder och styrelser i dialog med stockholmarna. Det betyder att stockholmarna ges en möjlighet att påverka sin egen närmiljö. Det kan handla om att ta en oanvänd gräsyta mellan fastigheter för stadsodling, att temporärt tomma lokaler används som gallerier eller scener eller att ogästvänliga betong- och asfaltsytor rustas för att kännas välkomnande och kunna utnyttjas som offentliga platser.

Som en del av stadens stadsmiljöarbete och långsiktiga vision för ett attraktivt Stockholm vill vi dedikera en centralt belägen gata till fotgängare under vissa tidpunkter på sommaren 2013 för att erbjuda stockholmarna ett nytt, stort och temporärt stadsrum fyllt med kulturella evenemang och fysiska aktiviteter.”

Vid denna konferens kommer ett antal stadsförbättrare att presentera idéer under rubriken ”Stadsförbättring i city”. Vi har inviterat enskilda fastighetsägare och handlare i city, arkitekter, byggare, hotellägare, besökare, organisationer, kulturutövare och företagare att presentera sin idé till stadsförbättring på Konserthusets stora scen. Det kan handla om allt från smartare blomsteruppsättningar, cykelparkeringar och övergångsställen till visionära gångbroar, vattenkontakt och återanvändning av bortglömda platser. Kraven är enkla: idén ska handla om city och ligga i linje med Stockholms Stads nya Cityvision. Alla förslagsställare är medvetna om att bra idéer bara genomförs om de gillas av många och om det finns någon som vill stå för genomförandet.

Programmet är under arbete, men kommer även att bestå av:

·  Hur moderna handelsplatser kan utformas för maximal attraktivitet.

·  En presentation av det som kan bli Stockholms nästa och mesta paradgata.

·  Spaningar kring framtida urbana livsstilar och framgångsrik stadsutveckling.

·  Internationella exempel på humoristisk stadsförsköning med enkla medel.

·  Konferensen inleds av Kultur- och Fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt.

OBS! Om du eller din organisation vill presentera en idé till stadsförbättring i City vid konferensen, kontakta Jerker Söderlind på City i Samverkan.

Mail: jerker.soderlind@cityisamverkan.se, Tel 0733 94 90 90. 

Tid och plats:

Konserthusets stora sal, 13.00 – 17.00.

Lunch med mingel 12.00 – 13.00.

Konferensen är kostnadsfri.

Detaljerat program kommer inom kort.

OSA - senast 6 maj till: lotta.hammar@cityisamverkan.se

OBS! Begränsat antal platser – först till kvarn!Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholm Citys organisation för offentlig-privat samverkan. Medlemmarna är Stockholms stad, fastighetsägare, handeln, samt enskilda företag och organisationer. Genom samverkan skapar City i Samverkan en attraktiv och händelserik citykärna, öppen för alla. Verksamheten är en verkställande organisation som initierar och samordnar projekt samt är en kunskapsresurs för Stockholm Citys aktörer. Visionen är att Stockholm City ska vara en av Europas attraktivaste destinationer.


KONTAKTPERSONER

Inger West
Projektledare Stockholmsjul
Inger West