2023-02-23 07:00NYHETER

Aktuellt från City i Samverkan

City as usual
Året 2022 inleddes även det med pandemirestriktioner och hemarbete. Glädjande nog släpptes restriktionerna den 9:e februari så att vi, något yrvaket, kunde återgå till city as usual. Många av oss hade en gnagande oro över vad som skulle bli det nya normala. Det var därför lättande att se att besökare och omsättning började hitta tillbaka för att blomma ut till normala nivåer framåt sommaren. Även kontorsarbetarna kom tillbaka alltmer och många av våra medlemmar vittnar om en stark efterfrågan på kontor i city. I dagsläget är vårt pandemiåterhämtade city bättre rustat än för ett år sedan, för att hantera de kommande årens konjunkturutmaningar.


Nya City i Samverkan
På City i Samverkan har det också skett förändringar. Vi fick i våras nya ägardirektiv och har tillsammans med medlemmar, medarbetare och styrelse stakat ut vägen framåt för vår cityorganisation. Vi vill erbjuda våra medlemmar en mer effektiv samverkan som skapar stor affärs- och samhällsnytta och ser fram emot att presentera vår nya inriktning på årsstämman den 24:e maj. Under året kommer ni också se mer av vårt nya medlemserbjudande med fler insikter och nya forum för berikande samarbeten och kunskapsspridning.

För att stärka upp City i Samverkans marknadsarbete rekryterades i höstas Inger West till oss, i rollen som marknadschef. Inger arbetar även som projektledare i flera av våra uppdrag. Inger har lång erfarenhet av varumärkesarbete från både retail- och fastighetsbranschen och har arbetat med varumärken såsom Kicks, Disney, Akademibokhandeln, Centrumveckling m.fl. Vi är mycket glada över att ha henne på plats!

 

 

 


Så går det för city
City i Samverkan samlar statistik & analys om Stockholm City och våra undersökningar finns tillgängliga på hemsidan för våra medlemmar. Här kan ni ta del av undersökningarna i sin helhet.

STATISTIKSLÄPP

  • Besöksmätning (sept/okt) på 22 punkter i city visar på att besöksflödena är tillbaka på samma nivåer som innan pandemin, men har ökat på lördagar.

  • Handelsindex (dec) indikerar att sällanköpsomsättningen ökade 11% i december jämfört med december 2021. Under helåret 2022 ökade omsättningen 21%, men minskade -8% jämfört med år 2019. Omsättningsnivån är sedan Q2 2022 ändå tillbaka på 2019 års nominella nivåer.

  • På-stan-undersökning (dec) av 1 300 besökare i city under december, visar att 27% primärt var där för att ”handla” jämfört med 21% tidigare år. Den näst vanligaste besöksanledningen var att ”mötas/umgås” men har halkat ner från 27% till 24% jämfört med året tidigare.

  • Handelsindex (jan) indikerar en stabil start på citys sällanköpsomsättning år 2023, trots rådande konjunkturläge. Sällanköpsomsättningen ökade med 36% i januari jämfört med januari 2022. Omsättningen är 5% procent lägre än i januari 2019 men bör ändå betraktas som en hygglig start med tanke på samhällsekonomin.

KOMMANDE STATISTIKSLÄPP

  • Handelsindex (släpps mars): Hur gick det för sällanköpshandeln i februari?

  • Kvartals- & årsindex (släpps mars): Vad var den totala omsättningen för detaljhandel och restaurang i city Q4 samt helår 2022?

  • NKI-undersökning (släpps maj): Vilket betyg får city av sina besökare år 2023?

Vi tackar älgarna för den här säsongen
Sista januari togs den sista julbelysningen ned efter att ha prytt Stockholm och spridit värme i vintermörkret sedan början på november. Stockholmsjul är ett samverkansprojekt mellan City i Samverkan, Stockholms stad och fastighetsägare som startades 2011 för att utveckla julbelysningen i Stockholm City. Idag är det ett av Europas mest sammanhållna julbelysningsprojekt med över 40 dekorerade gator och torg. För första gången sedan 2019 kunde vi äntligen bjuda in till en live-invigning av Stockholmsjul på stora scenen i Kungsträdgården där Gry Forssell ledde invigningen, Trafikborgarrådet Lars Strömgren bjöd på invigningstal och John Lundvik stod för julmusiken.

Tack vare gemensamma satsningar skapar vi en modern jul med tradition och bygger tillsammans Stockholm som juldestination ännu starkare. Vi ser redan fram emot att ta upp vårens planering inför julen 2023. Vill ni veta mer om Stockholmsjul eller kanske vara en del av projektet? Läs mer på stockholmsjul.se.

Så tycker Stockholmarna om julen i Stockholm

  • 86% känner sig välkomna till Stockholm under julen
  • 90% känner sig trygga i Stockholm under julen
  • 31% stannar längre i Stockholm tack vare julstämningen

Kommande event
29 mars: Frukostseminarium om Citylogistik

Hur fungerar citylogistiken och hur planerar vi för en varsam omställning till en mer hållbar logistik?

24 maj: Frukost med rapportsläpp och årsstämma
Presentation av NKI-undersökning och besökarnas betyg på city följt av City i Samverkans årsstämma


Hör gärna av dig om du har funderingar eller förbättringsförslag för hur vi kan skapa ett ännu härligare city!


Monica Bruvik, VD, City i Samverkan
monica.bruvik@cityisamverkan.se 


Om City i Samverkan

City i Samverkan är Stockholms cityorganisation som initierar och driver insikter och samverkan för att göra Stockholm City mer attraktivt för medlemmar, näringsliv, stockholmare och besökare. Våra medlemmar är Stockholms stad, fastighetsägare, branschorganisationer och andra företag som bidrar till citys utveckling. Tillsammans skapar vi en mer tilltalande och händelserik citykärna, öppen för alla.