2022-11-08 09:44Press release

CEVT:s transformation fortsätter in i nästa fas

Samtidigt som det råder ett utmanande globalt affärsklimat med en instabil ekonomi och efterdyningar av Covid 19, tar CEVT nästa steg i transformationen mot framtidens mobilitet med ett behov av kompetensskifte. Det är grunderna till att CEVT idag har beslutat att meddela om att varsla 170 tjänster och se över antalet konsulter.

CEVT:s övergång mot utveckling av framtidens mobilitet startade och kommunicerades för tre år sedan med utveckling av en unik plattformsarkitektur och ett specialbyggt fordon för autonom körning. Detta arbete går nu in i nästa fas, vilket ställer krav på ytterligare kompetensskifte och förstärkning inom kompetenser för utveckling av smarta elfordon.

CEVT:s långsiktiga strategi ligger kvar och det framtida uppdraget har ett fortsatt fokus på mobilitet med digitala upplevelser, samt på personbilar för den europeiska marknaden. Den senare delen gäller framförallt att säkerställa att bilarna är konkurrenskraftiga och väl anpassade till europeiska lagkrav, samt marknadens behov och önskemål. Sammanfattningsvis är det ytterligare ett steg i transformationen mot utveckling av smarta elfordon. Detta kommer att uppnås genom fortsatt koordinerat utvecklingsarbete med R&D enheter inom Geelykoncernen.

Som ZEEKR:s europeiska R&D bolag har CEVT ett viktigt uppdrag i samband med kommande ZEEKR-lanseringar i Europa.

- CEVT:s mål och ambition har från första dag varit att driva på, utmana dagens teknik och utveckla nyskapande lösningar för morgondagens behov. Det är fantastiskt spännande, men det är också utmanande. För att säkerställa vår framtida konkurrenskraft behöver vi nu agera och anpassa CEVT:s organisation, säger Mats Fägerhag, VD för CEVT AB.


About CEVT

CEVT är det europeiska R&D-centret för ZEEKR, ett bolag inom Zhejiang Geely Holding Group. CEVT är ett internationellt företag som från starten 2013 arbetar utifrån en vision om att skapa mobilitetslösningar för en bättre morgondag. Vi gör det genom att driva och utveckla nyskapande, intelligent fordonsarkitektur, mjukvarulösningar och digitala mobilitetstjänster. Genom vår världsledande expertis och samarbeten med partners, skapar vi innovativa tekniska lösningar som bidrar till att förverkliga en autonom och uppkopplad hållbar framtid. Vi finns på UNi3 By Geely, Lindholmen, Göteborg, Sverige.

Contacts

Gunilla Gustavs
Senior Communication Business Partner
Gunilla Gustavs