2017-11-20 13:04Bloggpost

Bota räckviddsångesten med kostnadseffektiva laddplatser

null

Elbilarna ökar stadigt i Sverige och 2017 stod för en toppnotering. Den stora utmaningen är nu att möjliggöra storskalig elbilsladdning, en av branschens viktigaste frågor. 

Idag pågår flera projekt där snabbladdningsstationer installeras på strategiska platser runt om i Sverige. I Europa har flera ledande biltillverkare gått ihop och lovat en omfattande etablering av snabbladdningsmöjligheter. Detta är lovande, men diskussionen får inte stanna där eller hur många laddstolpar kommuner och bensinmackar väljer att sätta upp. Diskussionen måste börja handla om hur vi väljer att investera i projekt som främjar elbilsladdning för majoriteten av bilisterna. Vi måste därtill börja utgå från människors faktiska körbeteende och parkeringsmönster. För att skapa ekonomiskt hållbara projekt behöver fokus ligga på kostnadseffektiva lösningar som på ett insiktsfullt sätt utgår från den befintliga parkeringsplatsen.

Framtidens laddning handlar inte om kraftfulla laddstolpar som tillfredsställer behovet för enstaka bilister utan hur städer möjliggör en kostnadseffektiv laddning för den stora massan. Vi behöver ha i åtanke att många elbilsägare inte kommer att bo i villa eller ha tillgång till privata garage. Utmaningen kommer vara att tillgodose kostnadseffektiv laddning för flertalet människor som bor i tätorter.

Laddmöjligheter vid arbetsplatser och flerbostadshus kommer bli en viktig del av lösningen för att möta den stigande efterfrågan. Här står flera bilar parkerade samtidigt, upp till 95% av tiden och kan laddas under en längre tid. Genom att erbjuda fastighetsbolag skalbara lösningar med låg grundinvestering motiveras konvertering av parkeringsplatser till laddplatser.

Elbilsbranschen behöver ställa högre krav på politiker och stadsplanerare att erbjuda allmänheten en smart, kollektiv, kostnadseffektiv lösning. De flesta aktörer som tillhandahåller parkeringsplatser har möjlighet att tillgängliggöra elbilsladdning. En högre tillgänglighet skulle dämpa räckviddsångesten och påskynda omställningen till ett fossilfritt bilägande.

CaCharge är ett nytänkande green-tech bolag som delar visionen om att städerna måste börja konvertera parkeringsplatser till laddplatser. Storskaliga laddning bör ske vid flerbostadshus och på arbetsplatser. För att läsa mer om hur vi möjliggöra ett fossilfritt bilägande, gå in på vår hemsida www.cacharge.com

För att läsa mer om framtidens elbilsladdning och städernas roll i ett fossilfritt bilägande, läs artikeln från The Economy nedan:

https://www.economist.com/news/business/21728671-reliable-network-should-not-prove-insurmountable-roadblock-infrastructure-charging


Om CaCharge

CaCharge välkomnar elbilarna och erbjuder marknadens mest lönsamma lösning för laddplatser. Vi gör det enkelt, kostnadseffektivt och energismart att uppgradera parkeringsplatser till laddplatser.