2018-07-06 13:10Pressmeddelanden

Bygdegårdar får stöd i att säga nej antidemokratiska organisationer

Ett rättsutlåtande gällande uthyrning till rasistiska och ickedemokratiska organisationer har tagits fram av Samlingslokalsorganisationernas samarbetskommitté, Samsam. Rättsutlåtandet pekar på att föreningsdrivna samlingslokaler bör ha rätt att neka uthyrning till rasistiska och icke-demokratiska organisationer.

Vid ett seminarium i Almedalen 4 juli 2018 presenterades det rättsutlåtande som juristen Stellan Gärde, specialiserad inom mänskliga rättigheter, tagit fram på uppdrag av Samsam. Den övergripande frågan är om samlingslokalsorganisationernas medlemmar har rätt att säga nej till att hyra ut lokaler till organisationer och aktörer som inte står bakom principen om alla människor lika värde i de fall samlingslokalsföreningarna får del av offentliga medel.

Det finns flera exempel på bygdegårdsföreningar som har haft problem vid uthyrning till anti-demokratiska, rasistiska, främlingsfientliga eller exkluderande rörelser. Det har varit oklart om de kan säga nej utan att det står i strid med exempelvis kommuners krav på att hyra ut till alla föreningar oavsett deras demokratiska uppfattning. I vissa fall säger kanske föreningens stadgar en sak och det offentliga kräver något annat. Bygdegårdsföreningar har efterfrågat stöd i hur de kan agera i dessa frågor.

– Det känns bra att vi har fått detta utlåtande och kan gå vidare i frågan, säger Per Lodenius, förbundsordförande i Bygdegårdarnas Riksförbund.

Enligt rättsutlåtandet påverkar vilken typ av bidrag en samlingslokalsförening får från det offentliga hur de kan agera vid uthyrning. Organisationsbidrag ger föreningarna stor frihet att bestämma själva medan lokalbidrag och kommunala förvaltningsuppdrag begränsar föreningarnas självbestämmande. Författaren av utlåtandet Stellan Gärde efterfrågar även rättsliga prövningar av rätten att vägra uthyrning till konstaterade icke-demokratiska organisationer.


Om Samsam
Samsam står för Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté och är ett samarbetsorgan mellan Bygdegårdarnas Riksförbund, Folkets Hus och Parker och
Våra Gårdar (nykterhetsrörelsens samlingslokaler). Samsam driver opinionsbildningsarbete för de föreningsdrivna allmänna samlingslokalerna.


Om Bygdegårdarnas Riksförbund

Bygdegårdarnas Riksförbund organiserar föreningsdrivna allmänna samlingslokaler. Allmänna samlingslokaler som är öppna för alla – med en demokratisk värdegrund. Vid årsskiftet 2018 var 1427 bygdegårdar, bystugor eller liknade lokaler anslutna till riksförbundet.


Kontakt

Per Lodenius
Förbundsordförande, Bygdegårdarnas Riksförbund
Per Lodenius
  • 070–322 92 89
Kommunikationsansvarig, Bygdegårdarnas Riksförbund
Jenny Dahlerus