2021-09-13 13:04Pressmeddelande

SBK välkomnar höjningarna i friluftsbudgeten

Satsning på friluftslivet - regeringen meddelar idag att Svenskt Friluftsliv får fördubblat anslag.

Dagens besked från regeringen är mycket välkommet och efterlängtat. Ett höjt anslag gör det möjligt för Svenska Brukshundklubben (SBK) och andra friluftsorganisationer att ta hand om det växande friluftslivsintresset och guida nya friluftsutövare ut i naturen samtidigt som vi sprider kunskap om allemansrätten och friluftslivets vett och etikett.

Miljöminister Per Bolund meddelade idag i samband med höstbudgeten att anslaget till svenskt friluftsliv höjs permanent från och med 2022 med 50 mkr, från dagens 48 till 98 miljoner kronor. Svenska Brukshundklubben har tillsammans med övriga friluftsorganisationer gjort sitt bästa för att på ett ansvarsfullt sätt ta hand om det allt starkare intresset för friluftsliv som vi sett under pandemin och som vi hoppas ska hålla i sig. Det ökade statsanslaget gör det möjligt att växla upp våra verksamheter för att kunna möta den ökade efterfrågan.

Sedan 2018 har Svenska Brukshundklubben satts på friluftskartan i allt större utsträckning med anledning av projekten Upp och hoppa - Sund med hund. Egentligen är det en solklarhet att vi är en friluftsorganisation då hundägare troligen tillhör den kategori människor som använder naturen till friluftsliv på en frekvent basis. Från 2018 och framåt har det blivit beskrivet och närvarande i vår verksamhet på ett betydligt tydligare sätt. I och med det ökade anslaget kommer dessa initiativ förhoppningsvis kunna bli flera.

Svenska Brukshundklubbens generalsekreterare Therese Palm säger:

Det här är så fantastiskt, välbehövligt och välkommet. Den här morgonen började på det bästa av sätt. Vi har kämpat hårt för att synliggöra friluftsliv och folkhälsa under en lång tid nu och tillsammans med Svenskt Friluftsliv hoppas vi nu kunna göra fler insatser på dessa områden med den fyrbente vännen som ett naturligt inslag inom detsamma.

Tillsammans gör vi skillnad!

2021-09-13 Digital pressträff. Miljöminister Per Bolund och näringsminister Ibrahim Baylan höll idag en digital pressträff för att presentera kommande budgetsatsningar.

Länk till pressträffen: https://www.youtube.com/watch?v=odtXC3wtnw8 (friluftsliv: 00:14:47)


Om Svenska Brukshundklubben – för ett aktiv hundliv

Svenska Brukshundklubben är en ideell medlemsorganisation, specialklubb i Svenska Kennelklubben (SKK) och frivillig försvarsorganisation. Vi har utbildat hundar och förare sedan 1918. Svenska Brukshundklubben har idag runt 60 000 medlemmar, närmare 300 lokala klubbar runt om i landet och avelsansvar för ett tjugotal brukshundraser. Våra medlemmar tränar, tävlar och arrangerar aktiviteter som agility, rallylydnad, bruksprov med spår, sök, rapport och patrull, IPO, IPO-R, lydnad, patrullhundar, räddningshundar, utställningar, kurser för hundägare och långsiktiga avelsarbeten.