2020-12-18 14:00Pressmeddelande

VA-samarbete Bromölla och Sölvesborg

Badbryggan i ValjeBadbryggan i Valje

Ett samarbetsavtal mellan Bromölla Energi och Vatten AB och Sölvesborgs Energi och Vatten AB har under fredagen undertecknats gällande vattenförsörjning till Sölvesborg och omhändertagande av spillvatten för Valje, Edenryd och Nymölla.

Idag tar Sölvesborg Energi emot och renar spillvatten från Nymölla, Edenryd och Valje enligt avtal från 1998. Även vattenförsörjningen av de nämnda områdena i Bromölla kommun förses idag från Sölvesborgs VA kollektiv.

Syftet med avtalen är att träffa en förnyad överenskommelse gällande att Sölvesborg Energi även fortsättningsvis ska hantera spillvatten från Bromölla kommun åt Bromölla Energi och Vatten. Samt att Sölvesborg Energi får hjälp att säkra vattenförsörjningen för Sölvesborgs kommun som idag är en stor utmaning att klara av, inom ramen för de egna tillstånden och utbudet av grundvatten.

Genom en förnyad överenskommelse kan Bromölla Energi och Vatten göra en besparing, då man slipper bygga ut spillvattennätet i Nymölla, Edenryd och Valje, samt framöver får avlastning i sitt reningsverk.

- Uppgörelsen ger oss affärsmässiga fördelar där vi kommer att hantera vårt avloppsvatten mera kostnadseffektivt och belastningen på vårt eget reningsverk minskar, säger Anders Bröthlin VD Bromölla Energi & Vatten.

Avtalet syftar även till att stärka Sölvesborgs kommuns behov av dricksvatten genom att råvatten från grundvattentäkter i Bromölla kommun bereds till godkänd dricksvattenkvalitet och pumpas till Sölvesborgs befintliga ledningsnät.

- Vi har under flera år haft stora utmaningar med dricksvattenförsörjningen i Sölvesborg och samarbetet gör att vi kan känna oss säkrare inför framtiden, säger Roger Mattsson VD Sölvesborg Energi.

Anders Bröthlin, VD Bromölla Energi och Vatten AB
Tel: 0456-622 402
E-post: anders.brothlin@bromollabolagen.se

Roger Mattsson, VD Sölvesborg Energi och Vatten AB
Tel: 0456-816 888
E-post: roger.mattsson@solvesborgenergi.se Om Bromöllabolagen

Vi är Bromöllabolagen Bromöllabolagen är ett samlingsnamn för tre samhällsnyttiga bolag i Bromölla kommun som i gemenskap och med en känsla av samhörighet strävar efter att underlätta för våra kunder i deras vardag. Vi står för tre viktiga delar i människors liv - vi på BromöllaHem vill välkomna dig hem till en hyresrätt där du ska känna dig trygg och trivas. Ett hem lägger grunden för resten av din vardag och utgör en oerhört viktig del av den. Bromölla Energi och Vatten ger dig driftsäkra elnät men också både rent dricksvatten och en säker avloppshantering. I Bromölla har vi dessutom Sveriges godaste kranvatten - skapat av grundvatten som silats genom jordlagren i orterna som utgör vår kommun, både naturligt och av högsta kvalitet! Bromölla Fritidscenter ger dig unika möjligheter till idrott, hälsa och välbefinnande men också konst och kultur - allt på samma plats. En samlingspunkt över generationsgränserna som verkligen placerar Bromölla på kartan! Allt det här betyder mycket för oss som arbetar med det här. Vi bryr oss och känner att vi arbetar med någonting viktigt. Vi strävar efter att skapa en positiv utveckling i Bromölla genom våra tjänster och vill forma en positiv bild av vår kommun som boplats och turistmål. Vi arbetar varje dag för att erbjuda service och tjänster av hög kvalitet - för det är viktig för oss att våra invånare och besökare är nöjda. Vi tar dessutom ansvar för att öka både integrationen och mångfalden - vi vill alltid ta ett socialt ansvar genom att skapa arbetstillfällen och praktikplatser i enlighet med kommunens vison. För oss är det självklart att samla alla våra bolag under ett namn eftersom vi erbjuder tjänster och kompetens som svarar mot fler delar i din vardag. Vi arbetar hållbart för att hjälpas åt. Välkommen till Bromöllabolagen!

Kontaktpersoner

Anders Bröthlin
VD
Anders Bröthlin