2021-08-31 13:31Pressmeddelande

Nu initieras projektet med att bygga ut Nymölla Vattenverk

Bromölla Energi och Vatten AB påbörjar nu tillsammans med Sölvesborg Energi  projektet med att bygga ut Nymölla Vattenverk. Arbetet med vattenverket är en del av samverkansprojektet Sölvesborgsledningen i samarbete med Sölvesborgs kommun. Syftet med projektet är att säkra tillgången till ett bra dricksvatten i båda kommunerna.

Bygglovet för utbyggnaden av vattenverket beviljades den 19 augusti och startmötet kommer gå av stapeln i vecka 35. Där kommer tidsplanen samt detaljprojekteringen att fastställas. Det fysiska arbetet med  binda ihop Nymölla vattenverk med Sölvesborg kommer påbörjas under hösten och den nya ledningen kommer gå från Nymölla, söder om Bromölla, genom Valje fram till Sissebäck.

Innan arbetet med ledningen kan dra igång kommer det ske en fortsatt arkeologisk undersökning. 

 

 

 


Om Bromöllabolagen

Vi är Bromöllabolagen Bromöllabolagen är ett samlingsnamn för tre samhällsnyttiga bolag i Bromölla kommun som i gemenskap och med en känsla av samhörighet strävar efter att underlätta för våra kunder i deras vardag. För oss är det självklart att samla alla våra bolag under ett namn eftersom vi erbjuder tjänster och kompetens som svarar mot fler delar i din vardag. Vi arbetar hållbart för att hjälpas åt. Välkommen till Bromöllabolagen!

Kontaktpersoner

Mathilda Lindqvist
Kommunikatör & koordinator
Mathilda Lindqvist
Sociala medier & webb
Therese Håkansson
Marknads- och kommunikationschef
Therese Håkansson
Verksamhetsansvarig Bromölla Fritidscenter
Anders Johnsson
Vice VD/Teknisk chef
Anders Johnsson