2021-04-13 09:34Pressmeddelande

BromöllaHem tar hjälp med sophanteringen av ny miljöinformatör

Carina Andersson - Miljöinformatör BromöllaHemCarina Andersson - Miljöinformatör BromöllaHem

Idag börjar Carina Andersson, miljöinformatör på BromöllaHem, det viktiga arbetet med att försöka få bukt på avfallshanteringen i fastigheterna - för både miljön och hyresgästernas skull. BromöllaHem har under lång tid haft stora problem med felsortering runt om i våra områden och tar nu ett ordentligt omtag i samband med att det nya avfallssystemet införs i hela Bromölla kommun.  

- Det är oerhört viktigt för oss  att skapa trivsel och trygghet för våra hyresgäster och vi anser att sophanteringen är ett problem som måste prioriteras,  säger Anders Bröthlin VD för BromöllaHem.

- Vi har sökt två miljöinformatörer men ännu bara fått tag i en, berättar han. Ansökningar till tjänsten  är fortfarande välkomna. 

Miljöinformatörens jobb är att hjälpa BromöllaHems hyresgäster att få förståelse för värdet i att hålla isär olika material så att de kan återvinnas till nya produkter. 

- På så vis kan våra bo- och miljövärdar också fokusera på andra arbetsuppgifter, avslutar Anders Bröthlin. 

Anders Bröthlin VD Bromöllabolagen

Anders Bröthlin VD BromöllaHem

 Om Bromöllabolagen

Vi är Bromöllabolagen Bromöllabolagen är ett samlingsnamn för tre samhällsnyttiga bolag i Bromölla kommun som i gemenskap och med en känsla av samhörighet strävar efter att underlätta för våra kunder i deras vardag. Vi står för tre viktiga delar i människors liv. För oss är det självklart att samla alla våra bolag under ett namn eftersom vi erbjuder tjänster och kompetens som svarar mot fler delar i din vardag. Vi arbetar hållbart för att hjälpas åt. Välkommen till Bromöllabolagen!

Kontaktpersoner

Anders Bröthlin
VD
Anders Bröthlin