2021-05-25 06:00Pressmeddelande

Bromölla Energi och Vatten sluter långsiktigt avtal

Mottagningsstation BranthallaMottagningsstation Branthalla

Bromölla Energi och Vatten AB sluter nytt ramavtal med Olofströms Kraft AB avseende drift, underhåll och utbyggnad av elnätet i Bromölla tätort. Avtalet är på 4 år med möjlighet att förlänga ytterligare 4 år om parterna så önskar.

Uppdraget innebär att Olofströms Kraft AB tar ett funktionsansvar för Bromölla Energi och Vatten ABs elnätsavdelning med särskilt ansvar för drift, underhåll och utbyggnad av elnätet. Uppdraget innebär vidare att biträda ledningen för Bromölla Energi och Vatten AB vad gäller samtliga myndighets- och branschfrågor samt planering och projektering och genomförande vid utbyggnad av ledningsnätet.

- Det är positivt att få ett nytt ramavtal på plats, säger Anders Bröthlin VD på Bromöllabolagen. Olofströms kraft är inte okända för oss, utan har under ett flertal år redan haft den funktionen i vår organisation. Eftersom vi varit väldigt nöjda med deras arbete så är det såklart glädjande att det var de som vann upphandlingen. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete! Avslutar Anders.

- Olofströms Kraft AB tackar för förnyat förtroende att sköta drift, underhåll och utbyggnad åt Bromölla Energi och Vatten, meddelar Per-Ola Svensson VD Olofströms Kraft. Vi är glada att de även fortsättningsvis vill anlita våra tjänster, då vi tycker att samarbetet är givande och stimulerande även för oss. Det ger en bredd i vårt arbete och vi skall fortsätta utföra detta med en hög servicenivå och kvalitet av en engagerad och kompetent personal, säger Per-Ola. 


Om Bromöllabolagen

Vi är Bromöllabolagen Bromöllabolagen är ett samlingsnamn för tre samhällsnyttiga bolag i Bromölla kommun som i gemenskap och med en känsla av samhörighet strävar efter att underlätta för våra kunder i deras vardag. Vi står för tre viktiga delar i människors liv - vi på BromöllaHem vill välkomna dig hem till en hyresrätt där du ska känna dig trygg och trivas. Ett hem lägger grunden för resten av din vardag och utgör en oerhört viktig del av den. Bromölla Energi och Vatten ger dig driftsäkra elnät men också både rent dricksvatten och en säker avloppshantering. I Bromölla har vi dessutom Sveriges godaste kranvatten - skapat av grundvatten som silats genom jordlagren i orterna som utgör vår kommun, både naturligt och av högsta kvalitet! Bromölla Fritidscenter ger dig unika möjligheter till idrott, hälsa och välbefinnande men också konst och kultur - allt på samma plats. En samlingspunkt över generationsgränserna som verkligen placerar Bromölla på kartan! Allt det här betyder mycket för oss som arbetar med det här. Vi bryr oss och känner att vi arbetar med någonting viktigt. Vi strävar efter att skapa en positiv utveckling i Bromölla genom våra tjänster och vill forma en positiv bild av vår kommun som boplats och turistmål. Vi arbetar varje dag för att erbjuda service och tjänster av hög kvalitet - för det är viktig för oss att våra invånare och besökare är nöjda. Vi tar dessutom ansvar för att öka både integrationen och mångfalden - vi vill alltid ta ett socialt ansvar genom att skapa arbetstillfällen och praktikplatser i enlighet med kommunens vison. För oss är det självklart att samla alla våra bolag under ett namn eftersom vi erbjuder tjänster och kompetens som svarar mot fler delar i din vardag. Vi arbetar hållbart för att hjälpas åt. Välkommen till Bromöllabolagen!

Kontaktpersoner

Anders Bröthlin
VD
Anders Bröthlin