2020-10-23 08:01Pressmeddelande

Brinova tecknar avtal om uppförande av nytt omsorgsboende mm i Bromölla

Brogården BromöllaBrogården Bromölla

Brinova Fastigheter AB (publ) (”Brinova” eller ”Bolaget”) har tecknat 25-årigt hyresavtal med Bromölla kommun för ett nytt omsorgsboende samt lokaler för hemtjänsten som ska uppföras i kvarteret Lugnet 9 i centrala Bromölla.

På samma tidpunkt tecknas ett förvärvsavtal fastigheten Lugnet 9 som innehåller ett befintligt omsorgsboende. Detta omsorgsboende kommer att vara i drift tills det nya står klart, preliminärt i juni 2022. Fastigheten förvärvas av BromöllaHem för 15 Mkr och har en uthyrningsbar yta om 1 100 kvadratmeter.

Fastigheten innehåller idag två sammanbyggda byggnader, varav en ska rivas för att ge utrymme för att uppföra det nya omsorgsboendet som ska bestå av 40 lägenheter och allmänna ytor, drygt 3 000 kvadratmeter samt cirka 575 kvadratmeter för hemtjänsten.

Byggnaden som inrymmer det befintliga omsorgsboendet kommer i etapp två konverteras till ett 20-tal hyresbostäder och en lokal som kommunen förhyr, och beräknas stå klar preliminärt i september 2023. 
På fastigheten pågår en planändring för att kunna uppföra ytterligare bostäder som beräknas stå klara preliminärt i december 2022.

Brinovas VD Per Johansson kommenterar tillträdet:

”Vi är glada att inleda ett samarbete med Bromölla kommun där vi får förtroendet att utveckla ett nytt omsorgsboende i kommunen. Projektet har tagits fram genom ett gott samarbete mellan BromöllaHem, Bromölla kommun och Brinova. Brinova har kunnat använda sin erfarenhet av att projektutveckla samhällsfastigheter och bostäder för att skapa optimala boenden för både de äldre och de övriga medborgarna i Bromölla kommun.”.

BromöllaHems VD Anders Bröthlin kommenterar tillträdet:
”Vi är glada att ha fått till stånd denna affär med Brinova. Det ger Bromölla kommun ett modernt äldreboende och flera bostäder i tätorten. Kapitaltillskottet ger BromöllaHem möjlighet att fortsätta sin utveckling av fastighetsbeståndet. Brinovas val att satsa i Bromölla visar på att vi verkar i en attraktiv kommun”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Brinova:
VD Per Johansson, telefon +46 (0) 70-817 13 63, epost: per.johansson@brinova.se eller,
Vvd Malin Rosén, telefon +46 (0) 70-929 49 52, epost: malin.rosen@brinova.se
Projektutvecklingschef Stina Trimark, telefon +46(0 70-929 49 54, epost: stina.trimark@brinova.se.

BromöllaHem:
VD Anders Bröthlin, telefon +46 (0) 70-698 3730, epost: anders.brothlin@bromollabolagen.se

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med aktörer inom samhällssektorn och inte minst en lokal egen engagerad förvaltning på de orter där bolaget aktivt valt att verka. Fastighetsbeståndet om cirka 245 000 kvadratmeter har ett marknadsvärde på cirka 4,6 miljarder kronor. Värden skapas genom selektiva förvärv, effektiv fastighetsutveckling och en aktiv förvaltning. Ett starkt kassaflöde möjliggör en fortsatt tillväxt av bolaget. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Huvudkontoret finns i Helsingborg. För mer information: www.brinova.se


Om Bromöllabolagen

Vi är Bromöllabolagen! Bromöllabolagen är ett samlingsnamn för tre samhällsnyttiga bolag i Bromölla kommun som i gemenskap och med en känsla av samhörighet strävar efter att underlätta för våra kunder i deras vardag. För oss är det självklart att samla alla våra bolag under ett namn eftersom vi erbjuder tjänster och kompetens som svarar mot fler delar i din vardag. Vi arbetar hållbart för att hjälpas åt. Välkommen till Bromöllabolagen!

Kontaktpersoner

Mathilda Lindqvist
Kommunikatör & koordinator
Mathilda Lindqvist
Sociala medier & webb
Therese Håkansson
Marknads- och kommunikationschef
Therese Håkansson
Verksamhetsansvarig Bromölla Fritidscenter