2021-06-24 07:00Pressmeddelande

Ägandeförhållanden rättas till

Fastigheterna Korsvången 2 och Korsvången 4Fastigheterna Korsvången 2 och Korsvången 4

Ett missförstånd kring innehållet i fastigheten Korsvången 2 när det kommunala bolaget AB BromöllaHem köpte den 2010 ska nu rättas till. Parterna har gemensamt fattat beslutet att ta hjälp av tingsrätten för att överföra lagfarten för den senare avstyckade fastigheten Korsvången 4 till Bromölla kommun. Fastigheten innehåller Kvarngården, där kommunen har en del av sin LSS-verksamhet.

– Vi är helt överens om att rätta till det här misstaget som gjordes 2010. Vi har tittat på olika möjligheter och att låta tingsrätten avgöra är det mest ansvarsfulla sättet att hantera skattebetalarnas pengar på, säger Bromöllas kommunalråd Jenny Önnevik (S).

I ansökan yrkar kommunen att tingsrätten dels fastställer att Bromölla kommun har bättre rätt till fastigheten Korsvången 4 än AB BromöllaHem, dels att tingsrätten ger oss möjlighet att överföra AB BromöllaHems lagfart gällande fastigheten Korsvången 4 till Bromölla kommun. Beslutet ska ge Lantmäteriet möjlighet att ändra ägare i fastighetsregistret.

– Vi är eniga i frågan, båda parter har under åren agerat som att Kvarngården varit i Bromölla kommuns ägo. Nu behöver vi rätta till det som blev fel 2010 och då är detta det bästa tillvägagångssättet, säger BromöllaHems styrelseordförande Åsa Hammarstedt (S).

En stämningsansökan bedöms vara det enklaste, snabbaste och billigaste sättet att rätta till misstaget på. Om tingsrätten dömer enligt kommunens yrkande kan Lantmäteriet låta äganderätten till Korsvången 4 återgå till Bromölla kommun.

Bakgrund
Det var 2010 som kommunen sålde fastigheten Korsvången 2 till AB BromöllaHem. Avsikten med försäljningen var från båda sidor att BromöllaHem skulle ta över byggnaden Korsvångsgården, inklusive marken den låg på, då företaget sedan tidigare ägde alla fastigheter där kommunen har särskilda boenden. Bromölla kommun hade ingen ambition att sälja Kvarngården, där en LSS-verksamhet bedrivs. Kommunens behov av att göra en avstyckning av Kvarngården innan försäljningen genomfördes förbisågs av misstag.

Fastigheterna
Vid försäljningen 2010 benämndes fastigheten Korsvången 2, och bestod då av både Korsvången 2 och 4.

För frågor

Bromölla kommun
Jenny Önnevik, kommunalråd
0456-82 21 12
jenny.onnevik@politik.bromolla.se

Johan Hejman, kommunjurist
0456-82 22 47
johan.hejman@bromolla.se

AB Bromöllahem
Åsa Hammarstedt, styrelseordförande
070-823 71 42
asa.hammarstedt@gmail.com

Anders Bröthlin, VD Bromöllabolagen
0456-62 24 02
anders.brothlin@bromollabolagen.se

Bromölla kommun logo

BromöllaHem logo

 Om Bromöllabolagen

Vi är Bromöllabolagen Bromöllabolagen är ett samlingsnamn för tre samhällsnyttiga bolag i Bromölla kommun som i gemenskap och med en känsla av samhörighet strävar efter att underlätta för våra kunder i deras vardag. Vi står för tre viktiga delar i människors liv - vi på BromöllaHem vill välkomna dig hem till en hyresrätt där du ska känna dig trygg och trivas. Ett hem lägger grunden för resten av din vardag och utgör en oerhört viktig del av den. Bromölla Energi och Vatten ger dig driftsäkra elnät men också både rent dricksvatten och en säker avloppshantering. I Bromölla har vi dessutom Sveriges godaste kranvatten - skapat av grundvatten som silats genom jordlagren i orterna som utgör vår kommun, både naturligt och av högsta kvalitet! Bromölla Fritidscenter ger dig unika möjligheter till idrott, hälsa och välbefinnande men också konst och kultur - allt på samma plats. En samlingspunkt över generationsgränserna som verkligen placerar Bromölla på kartan! Allt det här betyder mycket för oss som arbetar med det här. Vi bryr oss och känner att vi arbetar med någonting viktigt. Vi strävar efter att skapa en positiv utveckling i Bromölla genom våra tjänster och vill forma en positiv bild av vår kommun som boplats och turistmål. Vi arbetar varje dag för att erbjuda service och tjänster av hög kvalitet - för det är viktig för oss att våra invånare och besökare är nöjda. Vi tar dessutom ansvar för att öka både integrationen och mångfalden - vi vill alltid ta ett socialt ansvar genom att skapa arbetstillfällen och praktikplatser i enlighet med kommunens vison. För oss är det självklart att samla alla våra bolag under ett namn eftersom vi erbjuder tjänster och kompetens som svarar mot fler delar i din vardag. Vi arbetar hållbart för att hjälpas åt. Välkommen till Bromöllabolagen!

Kontaktpersoner

Anders Bröthlin
VD
Anders Bröthlin