2022-03-24 13:07Nyheter

Innovationscheckar till små- och medelstora företag

Brewhosue Inkubator innovationscheck

Driver du aktiebolag eller ekonomisk förening och befinner dig i en innovationsfas? Då finns nu chansen att ta del av Innovationscheckar på upp till 100 000 kronor och infrastrukturcheckar på upp till 400 000 kronor.

Checkarna har initierats av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, för att stärka små- och medelstora företags innovationsförmåga och konkurrenskraft. Brewhouse Inkubator har genom vår branschförening SISP, Swedish Incubators & Science Parks, fått förtroendet att vara en av aktörerna som fördelar ut checkar till företagen.

Vad är en innovationscheck?

Innovationscheckarna används för att stärka ditt bolags innovationsförmåga och därmed konkurrenskraft. De är en möjlighet till innovationsutveckling genom stöd till extern kompetens som tilldelas aktiebolag och ekonomiska föreningar i dialog med Brewhouse Inkubator.


Checkarna bekostar extern kompetens inom tre olika områden

 

  • Affärsutveckling: Validera och verifiera kommersiella och tekniska förutsättningarna för utveckling och exploatering av en innovationsidé som företaget har.

 

  • Infrastruktur: Tillgång till labb, testbäddar, test- och demoanläggningar, produktionsanläggningar och liknande infrastruktur, som behövs för att verifiera och validera olika produktions- och utvecklingskritiska egenskaper. Här ingår också beräkningskapacitet, större IT-infrastruktur.

 

  • Immateriella tillgångar (IP): Utveckla en strategi för företagets immateriella tillgångar med fokus på att förbättra hållbar konkurrenskraft och nytt värdeskapande i företaget.

 

Mer information

SISP:s hemsida kan du läsa mer om villkor och vad du kan använda checkarna till.


Är du intresserad?

Kontakta oss på Brewhouse Inkubator

 

Charlotte Odbjer

charlotte@brewhouse.se

+46 70-730 21 25


Om Brewhouse Inkubator

Brewhouse Inkubator erbjuder affärsutvecklingsstöd för entreprenörer, innovatörer och startups inom kreativa näringar med fokus på musik, scen och ny teknik. Brewhouse Inkubator är utvald att vara med i Vinnovas nationella inkubatorprogram för excellenta inkubatorer. Förutom ekonomiskt stöd innebär det även en kvalitetsstämpel. Läs mer om Brewhouse Inkubator på brewhouse.se/inkubator


Kontaktpersoner

Fredrik Björhed
Kommunikationsansvarig
Fredrik Björhed
brewhouse.se/inkubator