2021-11-19 11:20Pressmeddelande

Vänvolontärer i hemtjänsten minskade isoleringen och gav vänner för livet

Personer med hemtjänst matchades med volontärer i ett unikt projekt för att bryta ensamhet och social isolering. Och det fungerade! Utvärderingar visar att de äldre har känt sig mindre ensamma och fått mer lust, nyfikenhet och energi att leva.

För hemtjänsten är det svårt att fylla de sociala behov som finns hos våra äldre. Samtidigt vet vi att ensamheten är stor och kan vara farlig. De idéburna organisationerna Bräcke diakoni och Räddningsmissionen har därför skapat ett koncept för hur man kan arbeta med volontärer i vård och omsorg där målet är långsiktiga vänskapsrelationer på lika villkor. Ett koncept som vi nu vill sprida nationellt.

Genom att matcha ihop Bräcke diakonis hemtjänstkunder med vänvolontärer frånRäddningsmissionen har vi kunnat fylla ett tomrum för båda och en del har fått en vän för livet.

”Jag är så glad att jag träffat Cecilia för vi har väldigt trevligt ihop. Man tror ju inte man ska få en vän på äldre dar men nu har vi båda fått det och det är ju helt fantastiskt!
/

Lillemor, som har hemtjänst från Stiftelsen Bräcke diakoni.”

Matchas efter intresse

Matchningen har även blivit en vinst för volontärerna. Till en början har det handlat om att göra en insats för någon men har övergått i riktig vänskap, en ny medmänniska att skratta ihop med och dela intressen med.

”De sociala behoven hos många äldre är större än vad vi kan erbjuda inom hemtjänsten, men genom att vi idéburna aktörer samverkar kan vi faktiskt möta de behoven. Vi är stolta över att kunna göra verklig skillnad för dem vi finns till för”.
/Maude Kardell Wahlbäck, välfärdhetsstrateg på Bräcke diakoni.

Det som är unikt och särskiljer Vänvolontär från andra metoder mot ofrivillig ensamhet är det uppsökande tillvägagångssättet och att träffarna sker i ett tryggt och tillitsfullt sammanhang. Volontärerna utbildas i så väl praktiska frågor kring träffarna som hur de ska kunna bemöta existentiella funderingar.

Samverkan avgörande

Det är kombinationen av Bräcke diakonis långa erfarenhet av att bedriva vård och omsorg och Räddningsmissionens erfarenhet som volontärorganisation och av att skapa en meningsfull och betydelsefull gemenskap som gör konceptet så lyckat.

”Vi har samma drivkrafter - att göra skillnad för den enskilda människan. Vi tror att människor behöver människor och är övertygade om att det för många kan betyda mycket att bara ha någon att prata med. ”, /Cia Hesselgren,

volontärsamordnare vid Räddningsmissionen.

 

Nytt koncept och inspirationsträff 
Vi har samlat våra erfarenheter från två tidigare projekt, Vänvolontär och Ringvän, i ett koncept som vi nu vill sprida till fler. Vi tar nu fram en inspirationsbroschyr och 2 dec har vi en digital inspirationsträff för att berätta om konceptet och dela våra erfarenheter. Ett av våra vänpar deltar. För fler programpunkter. Se inbjudan. 

Bakgrund
Socialstyrelsen har identifierat att en betydande andel äldre lider av ofrivillig ensamhet och har därför delat ut statsbidrag till insatser för att minska ofrivillig ensamhet hos äldre. Genom Bräcke diakonis hemtjänst kan hemtjänstkunder få en vän som de kan dricka kaffe ihop med, gå på museum eller baka bullar med. Volontärerna rekryteras, utbildas och handleds av Räddningsmissionen.

Kontakta gärna även:
Cia Hesselgren, volontäransvarig, Räddningsmissionen cia.hesselgren@raddningsmissionen.se
031-712 12 08 

 

 

 

 Om Bräcke diakoni

Vi är Bräcke diakoni. En snart hundraårig, idéburen stiftelse – men också en innovativ välfärdsaktör. Vi drivs av viljan att göra skillnad, inte av att tjäna pengar. Det gör att vi kan tänka med både hjärta och hjärna. Vi finns här för dig och för dem du bryr dig om. Men också för att göra hela samhället medmänskligare.


Kontaktpersoner

Johanna Olsson
Pressansvarig
Johanna Olsson
Maude Kardell Wahlbäck
Välfärdsstrateg
Maude Kardell Wahlbäck