2018-10-03 07:30Pressmeddelande

Sällskap till elvakaffet? Unikt samarbete ska minska ensamheten i Göteborg

null

I höst startar ett pilotprojekt för att motverka ofrivillig ensamhet. Genom ett unikt samarbete mellan två av Göteborgs stora idéburna organisationer kommer flera av de som har hemtjänst via Bräcke diakoni att få extra besök av vänvolontärer från Göteborgs Räddningsmission.

Många av de som har hemtjänst idag känner ett behov av något mer. Att någon ska ta sig tid att sitta ner en stund. Kanske någon att lösa ett korsord tillsammans med? Eller någon som hjälper till att knåda degen till ett bullbak? I höst kan det bli möjligt.

Tillsammans med Göteborgs Räddningsmission startar vi på Bräcke diakoni ett pilotprojekt för att motverka ofrivillig ensamhet i en grupp som annars lätt isoleras. Genom att matcha ihop personer som idag har hemtjänst från oss på Bräcke diakoni med utvalda vänvolontärer från Göteborgs Räddningsmission hoppas vi kunna göra ännu mer skillnad för de vi finns till för.

– Denna fina satsning handlar inte om att ersätta det som hemtjänsten ska göra, utan det handlar om att öka livskvalitén för en grupp som vi vet upplever ensamhet. I lagstiftningen som styr hemtjänst framgår det att hemtjänst ska "tillförsäkra den enskilde skälig levnadsnivå". Genom den här satsningen vill vi bidra till något mer för en grupp som sällan prioriteras, säger Beatrice Wikner, verksamhetschef på Hemtjänst Göteborg.

Och Cia Hansson, Volontäransvarig på Göteborgs räddningsmission menar att satsningen är minst lika värdefull för bägge inblandade parter.

– Vår långa erfarenhet av frivilliga insatser visar att volontärmatchningar ger en betydelsefull gemenskap, socialt sammanhang och glädje. Också för volontären själv.

Under hösten 2018 kommer tio av Bräcke diakonis hemtjänstkunder i Majorna/Linné matchas ihop med volontärer från Räddningsmissionen. Projektet utvärderas i början av 2019 och därefter hoppas vi kunna erbjuda denna möjlighet till fler.

Vill du veta mer om satsningen? Hör av dig till
Beatrice Wikner, verksamhetschef, Bräcke diakoni
070 – 5874544 beatrice.wikner@brackediakoni.se

Vill du veta mer om volontärerna? Hör av dig till
Cia Hansson, volontäransvarig, Göteborgs Räddningsmission
031-712 12 08 cia.hansson@raddningsmissionen.se

”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Vi bedriver en bred non profit-verksamhet inom vård och omsorg, på flera olika håll i landet. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs. 


Om Bräcke diakoni

Vi är Bräcke diakoni. Mer än 90 år av vård och omsorg utan vinstsyfte, för dem som behöver det. Men inte bara. Vi vill vara med och göra hela samhället medmänskligare. Idag finns vi i 15 kommuner i södra Sverige, med totalt närmare 50 verksamheter, och vi fortsätter att växa och utvecklas.

Kontaktpersoner

Maude Kardell Wahlbäck
Områdeschef
Maude Kardell Wahlbäck