2019-02-06 13:17Pressmeddelande

Projekt Trialog vill hitta metoder för bättre samarbeten

Bräcke diakoni Projekt Trialog vill hitta metoder för bättre samarbetenProjekt Trialog vill skapa bättre samarbeten mellan anhöriga, deras närstående och vårdpersonal.

De kommande tre åren ska Projekt Trialog undersöka situationen för anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning. Målsättningen är att hitta metoder för bättre samarbeten mellan anhöriga, deras närstående och vårdpersonalen, en fungerande Trialog.

Anhöriga till personer med psykiska funktionsnedsättningar tar ofta ett stort ansvar för sina närstående. Forskning visar att gruppen generellt är mer stressad och mår sämre jämfört med andra. Projekt Trialog, som finansieras av Arvsfonden, vill hitta metoder som förenklar och förtydligar samarbeten mellan anhöriga, närstående och vårdpersonal.

– Just anhöriga till personer med psykiska funktionsnedsättningar är en grupp som ofta glöms bort och forskning visar att de mår dåligt och är stressade. De tar ett stort ansvar för sina närstående och glömmer av att ta hand om sig själva, säger Karin Davidsson, Projektledare.

Samtidigt visar annan forskning att måendet hos anhörig respektive närstående påverkar varandra.

– När den anhörige mår bra och får ett gott och tryggt bemötande i vården, påverkas återhämtningsprocessen för den närstående i positiv riktning. Det blir en win-win-win, säger Gustav Jagner, projektmedarbetare

I projektet planeras fokusgrupper och perspektivmöten där anhöriga, närstående och vårdpersonal får lämna input utifrån sina olika infallsvinklar. Grupperna kommer att samlas både var för sig och i mixade grupper.

– Ibland kan anhöriga, deras närstående och vårdpersonal ha olika fokus på vad som är viktigt. Genom att prata med grupperna både var för sig och tillsammans, hoppas vi få till bra samtal där deltagarna delar med sig av sina erfarenheter, säger Gustav Jagner.

Materialet ska sedan bearbetas och presenteras i en praktisk handbok som kan underlätta situationen för anhöriga. Man vill också man hitta användbara modeller för samarbeten mellan de olika målgrupperna.

 Fakta Projekt Trialog:
 
Kontaktperson:

Karin Davidsson
031-50 27 68
karin.davidsson@brackediakoni.se Om Bräcke diakoni

Vi är Bräcke diakoni. Mer än 90 år av idéburen vård och omsorg utan vinstsyfte, för dem som behöver det. Med visionen ”Ett medmänskligare samhälle” driver vi idag ett femtiotal verksamheter inom hälsovård, funktionshinder och äldreomsorg.