2019-05-02 13:53Pressmeddelande

Nytt projekt ska stötta föräldrar med psykisk funktionsnedsättning

Bräcke diakonis verksamhet Personligt ombud har sett ett stort behov hos personerna de möter av ett stöd i sitt föräldraskap.

Föräldrar med psykisk funktionsnedsättning ska få bättre stöd i sitt föräldraskap. Det är tanken med det nya projekt som Bräcke diakoni nu drar igång med hjälp av finanisering från Arvsfonden.

Bräcke diakoni har beviljats stöd på över 7 miljoner från Arvsfonden för att utveckla ett riktat och anpassat stöd till föräldrar med psykiska funktionsnedsättningar. Under en treårsperiod ska ett koncept tas fram som ger både teoretiska och praktiska kunskaper.

– Det här känns fantastiskt roligt att kunna göra det här. Vi har verkligen sett att det finns ett stort behov av stöd i den här målgruppen, säger Anna-Lena Slibar, som kommer att vara övergripande ansvarig för projektet.

Till vardags är Anna-Lena Slibar verksamhetschef för Bräcke diakonis verksamhet Personligt ombud. I detta uppdrag möter hon och hennes medarbetare dagligen människor som har psykiska funktionsnedsättningar med behov av stöd. Och givetvis finns det ibland barn med i bilden. Det var så tanken och idén till projektet föddes.

– Vi kommer vända oss till personer med psykisk funktionsnedsättning som är föräldrar. Det kan handla om personer som har kontakt med oss på Personligt ombud, Bräcke diakoni eller Stiftelsen Gyllenkroken, personer som är medlemmar i NSPHiG eller som vi via andra verksamheter kommer i kontakt med som har behov av stöd i sitt föräldraskap.

Målet med projektet är att ta fram metodstöd och studiecirkelmaterial som ska kunna användas av yrkesverksamma inom området. Men på sikt handlar det såklart om att se till att föräldrar som har psykiska funktionsnedsättningar erbjuds, och får, stöttning på bästa sätt. Något som inte bara gynnar föräldrarna utan givetvis även deras barn. Det handlar om att skapa en mer hoppfull tillvaro för familjerna med mindre stress och oro och med mer samhörighet.

– Vi vill ge egenkraft till de här föräldrarna och stärka dem i deras föräldraskap. Vi vill ge dem stöd så att de känner att de som mamma eller pappa är viktiga personer i barnets liv, säger Anna-Lena Slibar.

Projektet kommer att starta i augusti och genomföras i samarbete med Stiftelsen Gyllenkroken, NSPHiG, Nka, Göteborgs stad och Studieförbundet Vuxenskolan. Men också i samarbete med de föräldrar och barn som projektet är till för.

Vill du veta mer? Kontakta

Anna-Lena Slibar, Verksamhetschef Personligt Ombud.Tel: 031-21 72 15
E-post: anna-lena.slibar@brackediakoni.se.


Om Bräcke diakoni

Vi är Bräcke diakoni. Mer än 90 år av idéburen vård och omsorg utan vinstsyfte, för dem som behöver det. Med visionen ”Ett medmänskligare samhälle” driver vi idag ett femtiotal verksamheter inom hälsovård, funktionshinder och äldreomsorg.


Kontaktpersoner

Helene Mellström
VD/direktor
Helene Mellström