2021-12-13 05:50Pressmeddelande

Nyköping använder unikt stöd för föräldrar med psykisk ohälsa

projektbild arvsfondsprojektet Bräcke projekt TrUSt

Nyköpings församling är först ut med att använda ett unikt föräldraskapsstöd för föräldrar med psykisk ohälsa.

 

Att föräldraskapsstöd är en effektiv insats som får god effekt för hela familjen är känt sedan länge. Men många får inte det stöd som de behöver.

Bräcke diakoni uppmärksammade att föräldrar med psykisk ohälsa, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning inte får utrymme för sina specifika frågor i det generella föräldraskapsstödet. Bräcke diakoni har därför tillsammans med NSPH Västra Götaland och med stöd från Allmänna arvsfonden tagit fram en studiecirkel som utgår från föräldrarnas egna frågor och behov.

Det känns så värdefullt för oss att kunna erbjuda den här studiecirkeln i Nyköping.

Nyköpings församling är först i landet med att använda Trygghet Ur Stöd. Karin Champy, diakon, och Elin Roxne Barkström, präst leder cirkeln tillsammans.
- Det känns så värdefullt för oss att kunna erbjuda den här studiecirkeln i Nyköping, säger Karin Champy, Föräldrarna uppskattar innehållet i studiecirkelmaterialet och att få mötas. De delar med sig av sina erfarenheter med varandra.

 

Om studiecirkeln
I studiecirkeln pratar man direkt och utan att döma om de föräldrautmaningar som man kan ha när man lider av psykisk ohälsa. Många föräldrar kämpar med bristande ork och energi, man behöver mer uttryckligen ta hand om sina egna behov. I cirkeln får man möjligheten att öppet reflektera och få råd kring hur man pratar med sina barn om sin psykiska ohälsa. Men kanske viktigast är att möta andra föräldrar i liknande i situation, man är inte ensam.

Studiecirkeln är utformad för att passa i många olika sammanhang, i verksamheter som möter föräldrar med psykisk ohälsa. Materialet färdigställs och blir tillgängligt till våren 2022.

 

Tillsammans med föräldrarna
Att materialet tagits fram i nära samverkan med föräldrarna själva har varit en viktig utgångspunkt för projektet.
- Genom att arbeta nära föräldrarna har vi kunnat ta fram stöd som vi vet är relevant för dem som det berör, säger Sara Jonåker, projektledare för Bräcke projekt TrUSt.
- Föräldrarna har varit väldigt engagerade, generöst delat med sig av sina erfarenheter och bidragit till cirkelns utveckling. Det känns roligt att den nu ska testas i olika sammanhang, fortsätter hon.

 

    

Karin Champy                        Elin Roxne Barkström

Sara Jonåker

Kontaktuppgifter:

Karin Champy, diakon Nyköpings församling
maila: karin.champy@svenskakyrkan.se, eller ring: 070-276 74 44

Sara Jonåker, projektledare Bräcke projekt TrUSt
maila: sara.jonaker@brackediakoni.se, eller ring: 0765-03 26 17

 Om Bräcke diakoni

Vi är Bräcke diakoni. En snart hundraårig, idéburen stiftelse – men också en innovativ välfärdsaktör. Vi drivs av viljan att göra skillnad, inte av att tjäna pengar. Det gör att vi kan tänka med både hjärta och hjärna. Vi finns här för dig och för dem du bryr dig om. Men också för att göra hela samhället medmänskligare.


Kontaktpersoner

Johanna Olsson
Pressansvarig
Johanna Olsson