2018-01-22 12:15Pressmeddelande

Ny rapport: Personer med psykisk ohälsa får svårare att ta del av trygghetssystemen

null

Än finns stora brister i välfärdssamhället för personer med psykisk funktionsnedsättning. Det visar Bräcke diakonis verksamhet ”Personligt ombuds” årliga rapport. Inte minst när gäller möjligheten till hjälp - utan att använda internet.

Bristande delaktighet och tillgänglighet. Det är fortfarande stora problemen för den som lider av psykisk funktionsnedsättning. Det menar Anna-Lena Slibar, verksamhetschef för Personligt ombud.

– Samhället blir allt mer komplext. Det gör att personer med psykisk ohälsa får svårare att ta del av trygghetssystemen. Bristen på stöd gör i sin tur att många blir utan både boende och arbete, något som i sin tur leder till ekonomiska problem. Det skapas en ond cirkel, med försämrad ekonomi och mer psykisk press, förklarar Anna-Lena Slibar.

Bräcke diakonis verksamhet Personligt ombud ger stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar i deras kontakter med vård och myndigheter. Den årliga erfarenhetsrapporten är en beskrivning av de brister som Personligt ombud, tillsammans med målgruppen, ser i välfärdssystemet. Syftet är att belysa bristerna och bjuda in till samtal kring förbättringsmöjligheter.

– Vi vill att vår målgrupps röster ska bli hörda så att politiker och tjänstemän får ta del av deras vardag, säger Anna-Lena Slibar.

Personligt ombuds rapporter har kommit årligen sedan 2002. En del av rapporten som fått mer fokus med åren är den som handlar om det digitala utanförskapet. Allt fler myndigheter kräver tillgång till internet och även ett mobilt bankid för att få ta del av alla tjänster.

– Många av dem vi möter har ingen mobiltelefon eller ekonomisk möjlighet till att ha en dator. Vissa saknar också den kognitiva förmågan att använda sig att de här tjänsterna på nätet. Men idag finns allt färre möjligheter att få hjälp och kontakt någon annan väg, säger Anna-Lena Slibar.

Läs och ladda hem hela rapporten på Bräcke diakoni Personligt Ombuds webbplats

Kontaktperson:
Anna-Lena Slibar, Verksamhetschef Personligt Ombud.
Tel: 031-21 72 15
E-post: anna-lena.slibar@brackediakoni.se.

”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Vi bedriver en bred non profit-verksamhet inom vård och omsorg, på flera olika håll i landet. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs. 


Om Bräcke diakoni

”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Med en bred verksamhet inom vård och omsorg driver vi bl a flera vårdcentraler, äldreboenden och rehabiliteringsverksamheter. Vi har också många verksamheter som riktar sig till barn, ungdomar och vuxna med olika former av funktionsnedsättningar. Som delägare i Ersta Sköndal högskola har vi en nära koppling till forskning och utbildning. Som en politiskt och religiöst obunden stiftelse har vi inga ägare som ställer vinstkrav – all vinst återinvesteras i verksamheten. Det gör oss till ett spännande alternativ till både privat vinstdrivande- och offentlig vård och omsorg. Många av våra uppdrag kommer från kommuner och landsting, men vi startar gärna nya projekt och hittar kreativa lösningar tillsammans med andra. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs. Bräcke diakoni startade i Göteborg 1923, med syfte att utbilda diakonissor, dåtidens sjuksköterskor. Idag finns vi i ett tiotal kommuner i södra Sverige, med totalt närmare 40 verksamheter, och vi fortsätter att växa och utvecklas.

Kontaktpersoner

Erik Andersson
Driftchef
Erik Andersson
Thomas Schneider
Utvecklingschef
Thomas Schneider
Maude Kardell Wahlbäck
Välfärdsutvecklare
Maude Kardell Wahlbäck