2020-11-19 07:24Pressmeddelande

Ny bok ger kvinnor med lipödem en röst

För första gången får kvinnor med Lipödem berätta i bokform hur hela deras liv påverkas av en sjukdom de inte har kontroll över. Som en del av arvfondsprojektet Lipödem släpper Bräcke diakoni en intervjubok.

Lipödem är en sjukdom som syns på utsidan. Många misstar det för fetma. Men vad som inte syns är att kvinnor med denna sjukdom kan vara tvungna att bära speciella kompressionsbyxor – med hårt tryck – för att kunna röra sig. Eller spara alla sina pengar till fettsugning – för att bli av med smärtan. Det här är en patientgrupp som fått lida i tysthet. Men nu, med intervjuboken ”Livet med lipödem – en utmaning var dag” - får dessa kvinnor en röst.

Författaren och journalisten Renée Höglin har mött sex kvinnor som berättar om sin vardag och resa med sjukdomen, om sitt lidande och hur föraktfullt de har blivit bemötta i vården. Genom att träda fram hoppas de och Bräcke diakoni att fler i deras situation ska få hjälp. Det finns behandling, men den når i dag bara ett fåtal. 

”Det är en fråga om rättvisa – de har rätt till behandling”, säger Renée Höglin. ”De här kvinnorna kan inte välja om de ska gå upp eller ned i vikt. Men de anklagas ofta för att äta för mycket och skuldbeläggs även när de är noga med vad de stoppar i sig. Kvinnors kroppar är särskilt utsatta av dagens krav på att vara fotomodellsmala, de är objektifierade och särskilt sårbara om de går utanför den trendiga normen.”

Projektledaren Christina Ripe på Bräcke diakoni är inne på samma linje – orättvisan:

”Grundsyftet med boken är att visa på att man inte får hjälp trots att man kan ha symtom som kan vara så begränsande att det leder till långtidssjukskrivning”.

Sagt om boken:
Margareta Haag, ordförande Svenska Ödemförbundet:


En bra beskrivning över dagens situation för personer som försökt få en diagnos för sina symtom under många år och som kämpar för att uppleva ett liv utan smärta, oro och en stor kropp som man saknar kontroll över.

 

 

Renée Höglin, författare och journalist, till boken

Renée Höglin, författare och journalist
Renée Höglin har arbetat inom dagspress, veckotidningar och med radio och tv och har skrivit mycket om frågor kopplade till funktionsnedsättning och kvinnor.

”Livet med Lipödem” finns att beställa hos: 
Projekt Lipödem: info.lipodemprojekt@brackediakoni.se
eller på kunskapsplattformen: www.alltomlipodem.se

Projekt Lipödem finansieras av Allmänna arvsfonden.Om Bräcke diakoni

Vi är Bräcke diakoni. Mer än 90 år av idéburen vård och omsorg utan vinstsyfte, för dem som behöver det. Med visionen ”Ett medmänskligare samhälle” driver vi idag ett femtiotal verksamheter inom hälsovård, funktionshinder och äldreomsorg.

Kontaktpersoner

Projektledare
Christina Ripe
Projekt Lipödem