2021-02-01 06:00Pressmeddelande

Nu är det klart − nya barn på Stegen i februari

Barn på förskolan StegenBarn på förskolan Stegen

Förskoleförvaltningen i Göteborg har godkänt sex nya platser på specialförskolan Stegen. Förskolan kommer nu att ta emot tjugo barn som bildar tre grupper.
Äntligen! Vi har haft kö i många år, säger rektorn Johanna Björnhage.

Stegen på Bräcke diakoni är den enda förskolan i Sverige som tillämpar konduktiv pedagogik och har gjort det i 20 år. Konduktiv pedagogik är en metod som används för att hjälpa personer med neurologiska skador som påverkar rörelsemöjligheten, exempelvis CP-skada, att utvecklas både fysiskt och psykiskt.

Barnen på Stegen träffar även barn från den traditionella förskolan Spåret som ligger bredvid Stegen.
− Här vänder vi på tanken att barn med funktionsnedsättning ska integreras, och integrerar istället barn från Spåret i Stegens verksamhet.

Konduktiv pedagogik
Den konduktiva pedagogiken utgår från att se hur helheten fungerar för olika personer och vad personen kan göra. Därifrån tar man sedan fram utmaningar som är möjliga att klara av för var och en. Att känna att man klarar av saker själv ger sedan självförtroende att till klara ännu mer. 

Att känna självförtroende kan bli svårt för barn med till exempel en CP-skada när deras förmågor jämförs med andra barn på en traditionell förskola. En traditionell förskola med en extra resurs är ett alternativ, men enligt Johanna Björnhage är det sällan optimalt.  

− Det kan bli är tufft för barnet eftersom den extra resursen oftast saknar kompetensen som behövs. Det kan leda till att barnet upplever en hopplöshet och helt tappar lust och motivation som behövs för att utvecklas. Därför är vi väldigt glada att kunna välkomna fler barn till vår förskola i februari!

Kontaktperson: 
Johanna Björnhage, verksamhetschef/rektor på förskolan Stegen
e-post: johanna.bjornhage@brackediakoni.se
telefon: 031-50 27 56

Här finns mer information om Stegen: https://www.brackediakoni.se/stegen  


Om Bräcke diakoni

Vi är Bräcke diakoni. En snart hundraårig, idéburen stiftelse, men också en innovativ välfärdsaktör. Vi drivs av viljan att göra skillnad, inte av att tjäna pengar. Det gör att vi kan tänka med både hjärta och hjärna. Vi finns här för dig och för dem du bryr dig om. Men också för att göra hela samhället medmänskligare.