2021-10-26 05:00Pressmeddelande

Mötesplats för funkisfamiljer sprids över landet

Illustration: Lovisa BlombergIllustration: Lovisa Blomberg

Bräcke diakonis arvsfondsprojekt TilLiten har gjort succé. Den öppna förskolan för familjer med barn med funktionsnedsättning har inte bara varit livsavgörande för dem som besökt den – nu har konceptet dessutom fått spridning till flera andra kommuner runt om i Sverige.

 

Att föräldrar till barn med en funktionsnedsättning inte alltid känner sig hemma på den vanliga öppna förskolan finns flera förklaringar till. Det kan handla om rädsla för infektioner eller om en sorg över att ens eget barn inte följer den utveckling som de andra barnen i gruppen gör.

Men så kom TilLiten, en öppen förskola där det avvikande var normalt. Där barngrupperna var små, personalen hade specialkompetens och hygienkraven var höga. En fristad, med andra ord.

 

– Vi har förstått att TilLiten har gjort hela skillnaden för de här familjerna. För mig känns det ovärderligt, både som professionell och som medmänniska, säger Lina Bjarnegård Carlsson, logoped och medarbetare på TilLiten. 

 

Nu finns TilLiten på fyra platser i Göteborg, trots att projektet är avslutat. Men ambitionen med projektet var inte bara att erbjuda TilLiten till familjer i Göteborg. Nu när konceptet fanns var det självklart för medarbetarna att sprida det. Ett gediget material kring hur man startar och driver en TilLiten togs fram och skickades till kommuner, församlingar och habiliteringsverksamheter runt om i Sverige. Och det har redan gett resultat. Både Umeå och Älmhult kommer i höst att ha varsin egen TilLiten!

 

– Vi är så glada. Men vår dröm är att detta ska bli en självklarhet i alla kommuner. Något som föräldrarna ska få information om så snart de fått sitt barn. En självklar samhällsservice helt enkelt, säger Lina.

 

 

Fakta: Vad är TilLiten?

TilLiten är en öppen förskola för familjer med barn med funktionsnedsättning. TilLiten startade som en del av Bräcke diakonis arvsfondsprojekt Karamellpåsen där även Miniklubben ingår.

 

Fakta: TilLiten sprids

I höst öppnar TilLiten i två helt nya kommuner. I Umeå kommer öppna förskolan TilLiten drivas av Svenska kyrkan och i Älmhult av Familjecentralen.

Hitta alla TilLiten i Göteborg på www.brackediakoni.se/tilliten

 


Om Bräcke diakoni

Vi är Bräcke diakoni. En snart hundraårig, idéburen stiftelse – men också en innovativ välfärdsaktör. Vi drivs av viljan att göra skillnad, inte av att tjäna pengar. Det gör att vi kan tänka med både hjärta och hjärna. Vi finns här för dig och för dem du bryr dig om. Men också för att göra hela samhället medmänskligare.


Kontaktpersoner

Johanna Olsson
Pressansvarig
Johanna Olsson