2018-10-08 15:49Pressmeddelande

Miniklubben – träning för små barn med motoriska svårigheter

null

Nu i höst startar Bräcke diakoni Miniklubben, en träningsgrupp för små barn med motoriska svårigheter. Med hjälp av Konduktiv pedagogik kan barnen bli mer självständiga.

Miniklubben vänder sig till de allra minsta, barn upp till 2 års ålder. Tanken med att rikta sig till barn i den här åldern är att hjärnans potential är störst i de tidiga utvecklingsstadierna av livet. Bräcke diakoni använder sig av konduktiv pedagogik i träningen.

– Vi tränar barnens motoriska och kognitiva förmågor genom små utmaningar. På så sätt hjälper vi barnet att nå nästa nivå i sin utveckling. Målet är att de ska bli så självständiga som möjligt. Träningen stärker självförtroende, kreativitet och nyfikenhet, säger Veronika Csikos, utbildad konduktor som arbetar med Miniklubben.

– Föräldern spelar en aktiv roll i sitt barns utveckling. Av oss får föräldrarna vägledning och praktiska tips på hur de på ett kreativt sätt kan anpassa hemmiljö, dagliga aktiviteter och leksituationer till sitt barns behov, säger Veronika Csikos

Träningen är kostnadsfri och sker i grupp efter anmälan.

Vill du veta mer?
Kontakta Johanna Björnhage 
e-post: johanna.bjornhage@brackediakoni.se
telefon: 031-50 27 56 

www.brackediakoni.se/miniklubben

 

Om konduktiv pedagogik:

Konduktiv pedagogik är ett specialpedagogiskt kunskapssystem, som riktar sig till barn och vuxna med neurologiska skador som resulterat i en motorisk funktionsnedsättning. Genom att utgå ifrån varje individs styrkor och ge rätt utmaningar, motivation och stöd ökar möjligheten att lösa olika uppgifter. Målet att bli så självständig som möjligt nås genom att stärka självförtroende, kreativitet och nyfikenhet. Aktiviteterna utförs i grupp men alla löser uppgifterna på sitt eget sätt, i sin egen takt och med sina egna strategier. 

”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Vi bedriver en bred non profit-verksamhet inom vård och omsorg, på flera olika håll i landet. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs. 


Om Bräcke diakoni

Vi är Bräcke diakoni. Mer än 90 år av vård och omsorg utan vinstsyfte, för dem som behöver det. Men inte bara. Vi vill vara med och göra hela samhället medmänskligare. Idag finns vi i 15 kommuner i södra Sverige, med totalt närmare 50 verksamheter, och vi fortsätter att växa och utvecklas.