2018-08-30 14:26Pressmeddelande

Lokala politiker mot väggen

null

Vad vill politikerna med den idéburna sektorn? Med bara dagar kvar till valet anordnar vi, tillsammans med vår intresseorganisation Famnaen paneldebatt med ledande politiska företrädare från Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen. 

Vård och omsorg är en av de viktigaste frågorna för väljarna. Det visade Novus undersökning i våras. Men ofta fastnar diskussionen i låsta positioner, ska det vara privat eller offentlig regi? Detta trots att undersökningar visar att alla, oavsett partitillhörighet, vill ha mer av det tredje alternativet - idéburen välfärd. Men varför står då den sektorn för bara några få procent? Och hur vill politikerna förändra förutsättningarna?

Medverkar gör Ann-Sofie Hermansson (S), Jan Alexandersson (V), Anders Fasth (KD), Eva Ternegren (MP), Anneli Nordström (FI), Axel Josefsson (M), Gunilla Druve-Jansson (C) och Ann Catrine Fogelgren (L). Moderator är Ulrika Stuart Hamilton, Famnas generalsekreterare.

Varmt välkommen att lyssna!

När: Onsdag 5/9 kl 14.00-15.00

Var: Arena: Första Lång, Första Långgatan 17 B, Göteborg

Kontakt: Johanna Olsson, kommunikatör 0765-03 27 23 johanna.olsson@brackediakoni.se

 

Famna

Famna är riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg i Sverige. Uppdraget för Famna är att, tillsammans med medlemmarna, bedriva informations- och påverkansarbete om frågor som rör utveckling och tillväxt inom idéburen svensk välfärd.

”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Vi bedriver en bred non profit-verksamhet inom vård och omsorg, på flera olika håll i landet. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs. 


Om Bräcke diakoni

Vi är Bräcke diakoni. Mer än 90 år av vård och omsorg utan vinstsyfte, för dem som behöver det. Men inte bara. Vi vill vara med och göra hela samhället medmänskligare. Idag finns vi i 15 kommuner i södra Sverige, med totalt närmare 50 verksamheter, och vi fortsätter att växa och utvecklas.

Kontaktpersoner

Thomas Schneider
Utvecklingschef
Thomas Schneider
Helene Mellström
VD/direktor
Helene Mellström